Ειδικές Μονάδες

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας είναι η υπεύθυνη για την άμεση ανταπόκριση και κάλυψη των αναγκών βαρέως πασχόντων ενήλικων ασθενών που χρήζουν εντατικής παρακολούθησης και θεραπείας, κατά τη νοσηλεία τους  ή και κατά τη μεταφορά τους λόγω επείγοντος περιστατικού.

Τηλέφωνο:210-6972359 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Ερρίκος Ντυνάν ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Οκτώβριο του 2001. Εντάσσεται στο πλαίσιο του Νεφρολογικού Τμήματος και προσφέρει υπηρεσίες σε 24ωρη βάση, τόσο σε ασθενείς που βρίσκονται σε πρόγραμμα τακτικής αιμοκάθαρσης όσο και σε έκτακτα περιστατικά.

Τηλέφωνο:210-6972255 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Μονάδα Λιθοτριψίας

Η Μονάδα Λιθοτριψίας αποτελεί σημείο αναφοράς στην Ελλάδα στην αντιμετώπιση της λιθίασης του Ουροποιητικού Συστήματος (λίθοι νεφρών, ουρητήρων και ουροδόχου κύστεως) χάρη στη χρήση της πιο εξελιγμένης ιατρικής τεχνολογίας, του πλέον έμπειρου και εξειδικευμένου Ιατρικού, Τεχνικού και Νοσηλευτικού προ

Τηλέφωνο:210-6972389 Τηλεφωνικό Κέντρο:210-6972000

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ