Ακτινολόγος
Επιμελήτρια Β'
Γκάλι  Χριστίνα

Τμήμα Απεικονιστικής Ακτινολογίας

Τηλέφωνο: 210-6972033

Email: aktinologiko@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα