Αιματολόγος
Επιμελήτρια Α'

Αιματολογικό Τμήμα

Όροφος: Ισόγειο

Τηλέφωνο: 210-6972489

Email: f.kalala@dunant.gr