Νευρολόγος

Β' Νευρολογική Κλινική 

Όροφος: Ισόγειο

Τηλέφωνο: 210-6979038  

Email: b.neurologikodpt@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα