Νευρολόγος

Β' Νευρολογική Κλινική 

Όροφος: 1ος – Κτήριο Α

Τηλέφωνο: 210-6972034

Email: b.neurologikodpt@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα