Χειρουργός
Αναπληρωτής Διευθυντής

Διευθυντής Εξωτερικών Ιατρείων 

Αναπλ. Διευθυντής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας

Όροφος: Ισόγειο

Τηλέφωνο: 210-6972101

Email: i.kechris@dunant.gr

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Διευθυντής Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center και Αν. Διευθυντής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, 2015-σήμερα
 • Διευθυντής & Επιστημονικός Υπεύθυνος της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (και συνεργάτης Γενικός Χειρουργός) στις ιδιωτικές κλινικές διαδοχικά «Κεντρική Κλινική Αθηνών», «Βιοκλινική Αθηνών» και «ΙΑΣΙΟ Θεραπευτήριο – Γενική Κλινική Καλλιθέας», 2005 –2015
 • Αποκλειστικός Επιστημονικός Συνεργάτης (Επιμελητής Α΄) στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (και εξωτερικός συνεργάτης Γενικής Χειρουργικής) στο Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, 2000 – 2005
 • Επιμελητής Β΄ στην Καρδιοχειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, 1998 – 2000
 • Επιμελητής Β΄ (Senior Registrar) στη Γενική Χειρουργική (Colorectal Surgery), Frenchay Healthcare Trust, Frenchay, Bristol, UK, 1998
 • Επιμελητής Β΄ (Senior Registrar) στη Γενική Χειρουργική (Vascular Surgery), Royal Gwent Hospital, Newport, UK, 1998

Εκπαίδευση / Ειδικότητα

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Αθηνών, 1989
 • Ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας,1990 – 1991
 • Ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής, Δημοτικό Νοσοκομείο, “ΕΛΠΙΣ”,1991 – 1992
 • Ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής, Monmouth Medical Center, Long Branch, NJ, USA, 1993 – 1995
 • Ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής, Western Reserve Care System, Youngstown, OH, USA, 1995 – 1996
 • Surgical Critical Care and Trauma (University of Columbia, MO, USA) 
 • Εντατική Θεραπεία

Μετεκπαίδευση

 • Surgical Critical Care and Trauma, University of Columbia, MO, USA. 1996 – 1997
 • Harvard Research Fellowship, Brigham & Women’s Hospital, Division of General and Gastrointestinal Surgery, Boston, MA.1992-1993
 • Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης στην Εντατική Θεραπεία, 2004

Διακρίσεις Βραβεία

 • Standard ECFMG (Educational Commission for Foreign Medical Graduates) Certificate (1992)
 • FLEX (Federation Licensing Examination) Certificate, Pennsylvania, USA (1993)
 • B.L.S. (Basic Life Support) Certificate (1993-1997)
 • A.T.L.S. (Advanced Trauma Life Support) Certificate (1995)
 • In-Training / Surgical Basic Science Examination - Score: 95 percentile. (Test Sponsor: American Board of Surgery, USA) (1996)
 • A.C.L.S. (Advanced Cardiac Life Support) Certificate. (The United State Air Force Wilford Hall Medical Center, San Antonio, TX, USA) (1996)
 • Member of the Society of Critical Care Medicine, California, USA (1997)
 • Adult MCCKAP Examination. (American Critical Care Examination(1997)
 • Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Χειρουργικής (1998)
 • Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης στην Εντατική Θεραπεία (2004)

Δημοσιεύσεις

Έχει στο ενεργητικό του δεκαπέντε συνολικά δημοσιεύσεις.

Δείτε στο ίδιο Τμήμα