Β' Πνευμονολογική Κλινική

Τηλ. Γραμματείας: 210-6979995

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

Email: b.pneumonologiko@dunant.gr

Διευθυντής: Βασιλακόπουλος Θεόδωρος

Ιατρικό Προσωπικό