Γ' Πνευμονολογική Κλινική

Η Γ΄Πνευμονολογική κλινική του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, έχοντας υψηλού επιπέδου και με αξιόλογη εμπειρία επιστημονικό προσωπικό, καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης κλινικής και επεμβατικής πνευμονολογίας. Η εμπειρία μας σε συνδυασμό με την εφαρμογή των βέλτιστων, διεθνώς, πρακτικών στην διάγνωση, αντιμετώπιση και θεραπεία των πνευμονολογικών νοσημάτων, μας επιτρέπει να αναλαμβάνουμε από τα πιο απλά έως δισεπίλυτα περιστατικά. Στόχος μας είναι να παρέχουμε την βέλτιστη ιατρική περίθαλψη στον ασθενή εφάμιλλη των καλύτερων νοσηλευτικών ιδρυμάτων του εσωτερικού και εξωτερικού με σεβασμό στον πάσχοντα συνάνθρωπό μας και στους οικείους του.

Τηλ. Γραμματείας: 210-6979016

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

Email: c.pneumonologiko@dunant.gr

Διευθυντής: Τζόγκας Νικόλαος

Δραστηριότητες

Η κλινική δραστηριοποιείται στην αντιμετώπιση όλου του φάσματος της παθολογίας που άπτεται της Πνευμονολογίας. Οι ιατροί της κλινικής είναι διαθέσιμοι όλο το 24ώρο σε συνεργασία με το τμήμα επειγόντων περιστατικών.

Δεχόμαστε καθημερινά ασθενείς στο τακτικό εξωτερικό ιατρείο.
Λειτουργούμε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο που επιτρέπει τον έλεγχο του αναπνευστικού συστήματος και την διάγνωση των αναπνευστικών παθήσεων.

 

Συγκεκριμένα:

Εργαστήριο ελέγχου αναπνευστικής λειτουργίας, όπου εκτελούνται όλες οι απαραίτητες εξετάσεις για την διάγνωση, σταδιοποίηση και παρακολούθηση της ανταπόκρισης στην θεραπεία των αναπνευστικών παθήσεων.

  • Σπιρομέτρηση
  • Καμπύλη ροής/όγκου
  • Μέτρηση στατικών όγκων
  • Έλεγχος διαχυτικής ικανότητας πνευμόνων
  • Αντιστάσεις αεραγωγών
  • Έλεγχος αναπνευστικών μυών
  • Πληθυσμογραφία
  • Αέρια αίματος
  • 6MWT (6λεπτη δοκιμασία βάδισης)
  • Προεγχειρητικός έλεγχος

 

Εργοσπιρομετρία.

Η εργοσπιρομετρία ή πιο σωστά καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης (ΚΑΔΚ) είναι μία πολύ χρήσιμη και απλή διαδικαστικά εξέταση. Με αυτήν παίρνουμε πληροφορίες για τη λειτουργία όχι μόνο της καρδιάς και των πνευμόνων, αλλά για το σύνολο του οργανισμού, τόσο κατά την ηρεμία αλλά κυρίως κατά την άσκηση. Στην κλινική πράξη χρησιμοποιείται στη διάγνωση, στην εκτίμηση της βαρύτητας και της πρόγνωσης διαφόρων νοσημάτων,στον προεγχειρητικό έλεγχο ασθενών , καθώς και στην αξιολόγηση της θεραπείας. Χρησιμοποιείται επίσης στη μέτρηση του βασικού μεταβολισμού (τόσο κατά την ηρεμία αλλά και κατά την άσκηση) αλλά και σε όλα τα επαγγελματικά αθλητιατρικά κέντρα για την εκτίμηση της φυσικής κατάστασης των αθλητών.


Βρογχολογικό εργαστήριο.

Στο βρογχολογικό εργαστήριο εκτελούνται διαγνωστικές και θεραπευτικές βρογχοσκοπήσεις με τελευταίας γενεάς video βρογχοσκόπια ενώ εφαρμόζονται όλες οι επεμβατικές τεχνικές(TBNA, ενδοβρογχικές βιοψίες, λήψη βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος-BAL).
Διενεργούνται διαγνωστικές και εκκενωτικές παρακεντήσεις υπεζωκότος, τοποθέτηση καθετήρων παροχέτευσης πλευριτικών συλλογών και πλευροδεσία σε κακοήθεις υπεζωκοτικές συλλογές.

Μελέτη ύπνου.

Αξιοποιείται το ήδη υπάρχον εργαστήριο με μακρά εμπειρία στον χώρο ιατρικής του ύπνου.


Μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός.

Οι ιατροί της κλινικής, έχοντας και την εξειδίκευση της εντατικολογίας, χειρίζονται ασθενείς με αναπνευστική ανεπάρκεια με την χρήση CPAP, BiPAP,φορητών αναπνευστήρων.

Ιατρικό Προσωπικό