Πνευμονολόγος
Επιμελητής Β'

Γ' Πνευμονολογική Κλινική

Όροφος: Ισόγειο

Τηλέφωνο: 210-6979016

Δείτε στο ίδιο Τμήμα