Ομάδα Ιατρών Πνευμονολόγων - Επικεφαλής Σ.Ρέτσου

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

email: doctor.team.retsou@dunant.gr

Ιατρικό Προσωπικό