Πνευμονολόγος

Μέλος Ομάδας Ιατρών Πνευμονολόγων

Όροφος: 6ος – Κτήριο Α

Τηλέφωνο: 210-6972000

Email: i.kokkonouzis@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα