Πνευμονολόγος
Επικεφαλής Ομάδας Εξωτερική Συνεργάτης