Δ' Καρδιολογική Κλινική/Επεμβατικής Καρδιολογίας, Βαλβιδοπαθειών και Δομικών Παθήσεων

Η Δ’ Καρδιολογική Κλινική/ Επεμβατικής Καρδιολογίας και Δομικών Παθήσεων του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center καλύπτει διαγνωστικά και θεραπευτικά όλο το φάσμα των καρδιακών παθήσεων ενηλίκων, με έμφαση στην επεμβατική αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου, των βαλβιδοπαθειών κι άλλων δομικών καρδιακών παθήσεων.

Σε συνεργασία με το λοιπό ιατρικό προσωπικό του Καρδιολογικού και Καρδιοχειρουργικού Τομέα η Κλινική προσφέρει πλήρη κάλυψη με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε σύμπλοκες καρδιακές παθήσεις που χρήζουν επεμβατικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων . 

Σε αυτές περιλαμβάνονται διαγνωστικοί καθετηριασμοί και στεφανιογραφίες καθώς και όλο το φάσμα στεφανιαίων παρεμβάσεων αγγειοπλαστικής, αθηρεκτομής και τοποθέτησης stents. 

Ιδιαίτερη εμπειρία προσφέρεται στην επεμβατική αντιμετώπιση δομικών παθήσεων και βαλβιδοπαθειών με διαδερμική τοποθέτηση αορτικών βαλβίδων (TAVR) και Mitral Clip στη μιτροειδή βαλβίδα. Ο Διευθυντής της Κλινικής ηγείτο της ομάδας που πραγματοποίησε τις πρώτες επεμβάσεις TAVI στην Ελλάδα και έχει μεγάλη διεθνή πείρα στον χώρο κατέχοντας έδρα Καθηγητού Καρδιολογίας σε μεγάλο Πανεπιστημιακό κέντρο των Η.Π.Α.

Τηλ. Γραμματείας: 210-6972339210-6979028

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

Διευθυντές: Παυλίδης Γρηγόριος, Μαούνης Θεμιστοκλής

Email: dcardio@dunant.gr

Δραστηριότητες

 • Κλινική εκτίμηση και παρακολούθηση όλων των ασθενών με καρδιακά νοσήματα. 
 • Αριστερός και Δεξιός Καθετηριασμός Καρδιάς.
 • Στεφανιογραφίες.
 • Αιμοδυναμική εκτίμηση ασθενών με Καρδιακή Ανεπάρκεια και Βαλβιδοπάθεις. 
 • Αιμοδυναμική εκτίμηση ασθενών με πνευμονική υπέρταση με δοκιμασίες απάντησης σε ΝΟ και νιτροπρωσικό νάτριο. 
 • Βιοψίες μυοκαρδίου.
 • Περικαρδιοκεντήσεις. 
 • Εκτίμηση στεφανιαίας νόσου με ενδοαγγειακή υπερηχογραφική απεικόνιση (IVUS) 
 • Λειτουργική εκτίμηση στεφανιαίων στενώσεων με ενδοστεφανιαία μέτρηση πιέσεων και υπολογισμού του Fractional Flow Reserve (FFR).
 • Λειτουργική εκτίμηση στεφανιαίας μικροκυκλοφορίας με ενδοστεφαιαία μέτρηση πιέσεων και ροής, και υπολογισμού των FFR, Coronary Flow Reserve (CFR) και Υπεραιμικής Μικροαγγειακής αντίστασης (HMR). 
 • Αγγειοπλαστική με ή χωρίς stents σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο, συμπεριλαμβανομένων ασθενών υψηλού κινδύνου με σύμπλοκες στενώσεις. 
 • Αθηρεκτομές στεφανιαίων στενώσεων.
 • Διαδερμική βαλβιδοπλαστική στένωσης μιτροειδούς βαλβίδος με τη μέθοδο INOUE. 
 • Διαδερμική βαλβιδοπλαστική στενώσεων αορτικής βαλβίδας.
 • Διαδερμική τοποθέτηση προσθετικών βαλβίδων (TAVI) σε ασθενείς με στένωση αορτικής βαλβίδας κι αυξημένο χειρουργικό κίνδυνο. 
 • Διαδερμικές επεμβάσεις ελάττωσης της ανεπάρκειας μιτροειδούς με σύγκλιση των μιτροειδικών γλωχίνων με την μέθοδο τοποθέτησης Mitral Clips. 
 • Επεμβάσεις σε άλλες δομικές παθήσεις όπως νοσήματα τριγλώχινος βαλβίδος, στενώσεις πνευμονικής βαλβίδας κι αποκλεισμού του ωτίου του αριστερού κόλπου.
 • Ιατρείο βαλβιδοπαθειών κι άλλων δομικών παθήσεων στο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ Hospital Center.

Εξοπλισμός

 • Δύο αίθουσες αιμοδυναμικού εργαστηρίου, πλήρως εξοπλισμένες με συστήματα Philips με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. 
 • Πλήρης σειρά υλικών και μηχανημάτων για την πραγματοποίηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένων συστημάτων IVUS, FFR, CFR, HMR, Transeptal Catheterization, TAVI, Mitral Clips κ.α.

Ιατρικό Προσωπικό