Καρδιολόγος
Διευθυντής

Δ' Καρδιολογική Κλινική

Τηλέφωνο: 210-6972874

Email: t.maounis@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα