Καρδιολόγος
Διευθυντής

Δ' Καρδιολογική Κλινική

Τηλέφωνο: 210-6972874

Email: g.pavlidis@dunant.gr

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Διευθυντής Δ’ Καρδιολογικής Κλινικής / Επεμβατικής Καρδιολογίας Βαλβιδοπαθειών και Δομικών Παθήσεων του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center (από τον Φεβρουάριο του 2018)
 • Καθηγητής Καρδιολογίας, κάτοχος της Miscia, Έδρας Επεμβατικής Καρδιολογίας Ιατρικό Κέντρο Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα, Όμαχα, Νεμπρασκα  Η.Π.Α. (2014 – σήμερα)
 • Διευθυντής Αιμοδυναμικών εργαστηρίων Επεμβατικής Καρδιολογίας και επεμβάσεων Δομικών Παθήσεων. Ιατρικό Κέντρο Πανεπιστημίου.  Νεμπράσκα, Όμαχα. Νεμπράσκα  Η.Π.Α. (2014 – σήμερα)
 • Συντονιστής Καρδιολογικού Τομέα Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα (2011 – 2013)
 • Διευθυντής, Α’ Καρδιολογικού Τμήματος, Ωνάσειο Καρδιολογικό Κέντρο, Αθήνα (2010 – 2014)
 • Συν – Διευθυντής Αιμοδυναμικών εργαστηρίων, Υποδιευθυντής Α’ Καρδιολογικού Τμήματος Ωνασείου Καρδιολογικού Κέντρου, Αθήνα (1995 – 2010)   
 • Καρδιολόγος  Attending Cardiologist μέλος του ιατρικού και διδακτικού προσωπικού  William Beaumont Hospital, Oakland University,  Royal Oakland, Michigan, Η.Π.Α. (1989 – 1994)

Εκπαίδευση / Ειδικότητα

 • Καθηγητής Καρδιολογίας, Κάτοχος της Miscia Έδρας Επεμβατικής Καρδιολογίας, Ιατρικό Κέντρο Πανεπιστημίου Νεμπράσκα, Όμαχα, Νεμπράσκα Η.Π.Α. 2014 – σήμερα.
 • Κάτοχος τριών Αμερικάνικων Τίτλων ειδικότητας (American Boards): Internal Medicine, 1986, Cardiology, 1989, Interventional Cardiology, 2001 recertified, 2013.
 • Διδακτορική Διατριβή από το Πανεπιστήμιο Πατρών, 1996 - 1999 (Άριστα)
 • William Beaumont Hospital, Oakland University, Royal Oak, Michigan, U.S.A: Ειδικότητα Επεμβατική Καρδιολογία, 1988 – 1989.
 • William Beaumont Hospital Oakland University, Royal Oak, Michigan, U.S.A: Ειδικότητα Καρδιολογία, 1986 - 1988
 • Ειδικότητα Εσωτερική Παθολογία 1983 – 1986.
 • Good Samaritan Hospital University of Cincinnati (Cincinati, Ohio, U.S.A.)
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης : Πτυχίο Ιατρικής , 1979 (Άριστα)

 

Κλινικό ενδιαφέρον:

 • Επεμβατική Καρδιολογία.
 • Οξέα ισχαιμικά σύνδρομα.
 • Δομικές καρδιακές παθήσεις.

Ερευνητικό ενδιαφέρον: 

 • Οξέα ισχαιμικά σύνδρομα, αντιαιμοπεταλιακή αγωγή και επεμβατική αντιμετώπιση.
 • Επεμβατική αντιμετώπιση στενώσεων διχασμών στεφανιαίων αγγείων. 
 • Διαδερμική αντιμετώπιση βαλβιδικών παθήσεων. 
 • Στεφανιαία φυσιολογία. 

Μετεκπαίδευση

 • Πρόγραμμα Ειδικότητας Καρδιολογίας και επεμβατικής Καρδιολογίας William Beaumont Hospital Oakland University Royal oak, Michigan, U.S.A. 1989 – 1995.
 • Πρόγραμμα Ειδικότητας Καρδιολογίας, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο , 1995 – 2013.
 • Πρόγραμμα Ειδικότητας Καρδιολογίας και Επεμβατικής Καρδιολογίας, Ιατρικό Κέντρο πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα, Όμαχα, Νεμπράσκα  Η.Π.Α. 2014 – σήμερα.

Διακρίσεις Βραβεία

 • Υπότροφος του Κρατικού Ιδρύματος Υποτροφιών 1973 – 1979 ( 1ος της Τάξεως του).
 • Άρχων Ακτουάριος του Πατριαρχείου Αλεξάνδρειας και πάσης Αφρικής, 1998 
 • Μεγάλος Σταυρός του Αγίου Μάρκου Πρώτης Τάξεως του Πατριαρχείου Αλεξάνδρειας κ Πάσης Αφρικής, 1998 
 • Προέδρος της Ομάδας Εργασίας Επεμβατικής Καρδιολογίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, 2008 – 2010 
 • Μέλος της Επιτροπής Πιστοποίησης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διαδερμικών Καρδιαγγειακών Επεμβάσεων, 2008
 • Μέλος της Επιτροπής Μελών Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διαδερμικών Καρδιαγγειακών Επεμβάσεων, 2011 
 • Συντονιστής Καρδιολογικού Τομέα Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου. Αθήνα, 2011 – 2012
 • Βραβείο Καλύτερου Δασκάλου/ Εκπαιδευτικού Καρδιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα, Όμαχα Η.Π.Α., 2015

Μέλος εταιρειών:

 • Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Ελλάς, 1980
 • Αμερικάνικο Κολλέγιο Ιατρών, Η.Π.Α., 1985 
 • Αμερικανική Εταιρεία Καρδιαγγειακών Επεμβάσεων, Η.Π.Α., 1989
 • Αμερικανικός Ιατρικός Σύλλογος, Η.Π.Α., 1990
 • Ομάδα Καρδίας Detroit, Η.Π.Α., 1990
 • Αμερικάνικο Κολλέγιο Καρδιολογίας, Η.Π.Α., 1992 
 • Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, Η.Π.Α., 1994 
 • Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, 1995
 • Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, 2000
 • Μέλος του European Bifurcation Club, 2005 
 • Ευρωπαϊκή Εταιρείας Καρδιαγγειακών Επεμβάσεων, 2008 

Δημοσιεύσεις

Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού: "Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση".

Έχει πλήθος δημοσιεύσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • 1 Year Outcomes of Transcatheter Mitral Valve Replacement in Patients with Severe Mitral Annular Calcification. Querrero M, Urena M, Himbert D, Wang DD, Eleid M, Kodalis S, GeorgeI, Chakravarty T, Mathur M, Holzey D, Pershad A, Fang HK, O’ Hair D, Jones N, Mahadevan VS, Dumonteil N, Rode’s – Cabau J, Piazza N, Ferrari E, Ciaburri D, Nejjari M, DeLago A, Sorajja nP, ZAhr F, Rajagopal V, Whisenant B, Shah PB, Shinning JM, Witkowski A, Eltchaninoff H, Dvir D, Martin B, Attizzani GF, Gaia D, Nunes nSV, Fassa AA, Kerendi F, Pavlides G, Iyer V, Kaddissi G, Witzke C, Wudel, Mishkel G, Raybuck B. Wang C, Waksman R, Palacios I, Cribier A, Webb J, Bapat V, Reisman M, Makkar R, Leon M, Rihal C, Vahanian A, O neil W, Feldman T.Jam Coll Cardiol. 2018 May 1;71 (17) : 1841 – 1853. doi 10.1016/j.jacc.2018.02.054 PMID: 29699609
 • Role of Invasive Functional Assessment in Surgical Revascularization of Coronary Artery Disease. Baibhav B, Gedela M, Moulton M, Pavlides G, Pompili V, Rad T, Dangas G, Bhatt DL, Siddique A, Chtzizisis YS. Circulation. 2018 Apr 17;137 (16): 1731 – 1739. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.117.031182 PMID: 29661951
 • Prevalence and Predictive Value of Microvascular Flow Abnormalities after Successful Contemporary and Percutaneous Coronary Intervention in Acute ST – Segment Elevation Myocardial Infarction. Aggarwal S, Xie F, High R, Pavlides G,  Porter TR. J Am Soc Echocardiogr. 2018 Jun;31 (6): 674 – 682. doi: 10.1016/j.echo.2018.01.009.Epub 2018 Mar 7. PMID: 29525249
 • Instantaneous Wave-free Ratio versus Fractional Flow Reserve Aggarwal S, Pavlides G. N Engl J Med. 2017 Oct 19;377 (16):1595. doi: 10.1056/NEJMc1711333. No abstract available PMID: 290457266
 • Comparison of fractional flow reserve assessment with demandstress myocardial contrast echocardiography in angiographically intermediate coronary stenosis. W J, Braton D, Xie F, O’ Leary E, Steuter J, Pavlides G, Porter T. Circulation Cardiovasc. Imaging 2016, Aug 9 (8).
 • Transcatheter mitral valve replacement in native mitral valve disease with severe mitral annular calcification Guerrero M, Dvir D, Himbert D, Urena M, Eleid M, Wang DD, Greenbaum A, Mahadevan V, Holtzhey D, O’ Hair D, Dumonteil N, Rodes Cabau J, pIazza N, Palma J, DeLago A, Ferrari E, Witkowski A, Wendler O, Kornowski R, Martinez-Clark P, Ciaburri D, Shemin R, Alnasser S, McAlister D, Bena M, Kerendi F, Pavlides G, Sorbinho J, Attizani G, George I, Nickening G, Fassa A, Cribier A, Bapart V, Feldman T, Rihal C, Vahanian A, Webb J, O’Neil W. (in press) J Am Coll Cardiol Cardiovasc Interv 2016; 13:1361-71
 • Ostial Coronary occlusion during TAVR in Bicuspid aortic valve. Should we redefine what is safe ostial height? Al Eman AR, Chamsi-Pasha M,  Pavlides G. Int J Cardiol. 2016; 212:288-289
 • Intravasculare Ultrasonic Imaging of Coronary Arterial remodeling in Herat Transplant Recipient.  Goto k, Iakovoy I, Gkouzioyta A, Maehara A, Mintz  GS, Karvolias G, Leontiadis V, Voudris V, Pavlides G, Adamopoulos S. Am. J. Cardiol. 2015; 116:785-90
 • Prasugrel versus clopidogrel for patients with unstable angina or non-ST-segment elevation myocardial infarction with or without angiography: a secondary presecified analysis of the TRIL-OGY-ACS trial. Wiwiot SD, White HD, Ohman EM, Fox KA, Armstrong PW, …Pavlides G, Winters KJ, Roe MT, Bhatt DL. Lancet 2013 Aug. 17;382(9892);605-13
 • Treatment outcomes, costs and quality of life of men and women with acute coronary syndrome after percutaneous coronary intervention (PCI): Results from the Antiplatelet Therapy Observation Registries.  Bakha A, Ferriere J, James S, Μohacsi A, Pavlides G, Belger M, Norrbacka K, Sartrai M. Post Graduate Medicine 2013 Mar; 125(2):100-7.
 • The Athens TAVR Registry of Newer Generation TransfemoralAortic Valves: 30 Day Outcomes. Spargias K, Toutouzas K, Chrissoheris M, Synetos A, Halapas A, Paizis I, Latsios G, Stathogiannis K, Papametzelopoulos S, Zanos S,  Pavlides G, et al. Hellenic J Cariol. 2013;54:18-24.
 • Current management and quality of life of patients with acute coronarty syndrome undergoing pertaneous coronary intervention in Greece. 12 Month results from antiplatelet therapy observatiuonal study II (APROR II).Pavlides G, Drossinos V, Dafni C, Altzitzoglou P, et al.  Hellenic J of Cardiology  2013 Jul-Aug;54(4):255-63.
 • TRILOGY ACS Investigators  et al. Prasugrel versus Clopidogrel for acute coronary syndromes without revascularization. Roe MT, Armstrong PW, Fox KA, White HD, Prabhakaran D, Goodman SG, Cornel JH, Pavlides G, et al.  N Engli J Med 2012; 367:1297-309

Δείτε στο ίδιο Τμήμα