Α' Καρδιολογική Κλινική/Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδοτών

Η Α΄ Καρδιολογική Κλινική/Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδοτών του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center καλύπτει διαγνωστικά και θεραπευτικά όλο το φάσμα των καρδιακών παθήσεων. Η Κλινική στελεχώνεται από έμπειρους κλινικούς καρδιολόγους με σημαντικό επιστημονικό έργο στο βιογραφικό τους και διαθέτει άρτια οργανωμένα εξωτερικά καρδιολογικά ιατρεία όπου διενεργείται ενδελεχής καρδιολογικός έλεγχος με το σύνολο των απαιτούμενων κλινικών και παρακλινικών εξετάσεων.

Επιπλέον, αποτελεί ένα από τα πρώτα σε αριθμό επεμβατικών πράξεων εργαστήρια στην Ελλάδα. Έμπειροι και καταξιωμένοι επεμβατικοί ηλεκτροφυσιολόγοι αντιμετωπίζεται όλο το φάσμα των καρδιακών αρρυθμιών τόσο σε επίπεδο κατάλυσης (ablation), όσο και σε επίπεδο εμφύτευσης συσκευών διαχείρισης καρδιακού ρυθμού.

Τηλ. Γραμματείας: 210-6972142 & 210-6972876

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

Email: ekardiologiko@dunant.gr & 

electrophysiology@dunant.gr

Διευθυντής: Ανδρικόπουλος Γεώργιος

Δραστηριότητες

 • Ιατρείο προεγχειρητικού καρδιολογικού ελέγχου: Στο ιατρείο διενεργείται ο απαραίτητος προεπεμβατικός έλεγχος τόσο σε επίπεδο κλινικής εξέτασης όσο και σε επίπεδο παρακλινικών εξετάσεων όπου αυτές είναι απαραίτητες, ώστε οι ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε οποιουδήποτε είδους χειρουργική επέμβαση να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες των διεθνών καρδιολογικών εταιρειών.
 • Ιατρείο υπερηχοκαρδιογραφίας: Διενεργούνται διαθωρακικές και διοισοφάγειες υπερηχοκαρδιογραφικές μελέτες, τόσο δυο όσο και τριών διαστάσεων (3D echo) με σύγχρονα υπερηχογραφικά μηχανήματα.
 • Ιατρείο δοκιμασίας κόπωσης: Στο ιατρείο διενεργούνται δοκιμασίες κόπωσης πυρηνικής ιατρικής με σύγχρονα μηχανήματα με στόχο την διαστρωμάτωση κινδύνου ασθενών με γνωστή ή πιθανή στεφανιαία νόσο, ενώ σε συνεργασία με το Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής διενεργούνται σπινθηρογραφήματα μυοκαρδίου με τελευταίας γενιάς γ-camera.
 • Ιατρείο περιπατητικής παρακολούθησης του καρδιακού ρυθμού και της αρτηριακής πίεσης.
 • Ιατρείο καρδιακής ανεπάρκειας και πνευμονικής υπέρτασης: Παρέχεται η δυνατότητα συνεχούς παροχής καρδιολογικής νοσηλείας μέσω ειδικευμένων καρδιολόγων που εφημερεύουν σε 24ωρη βάση. Η νοσηλεία γίνεται σε ειδική πτέρυγα του νοσοκομείου όπου υπάρχει εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό στην παρακολούθηση ασθενών με καρδιολογικά νοσήματα.
 • Επιπλέον, στον τομέα της ηλεκτροφυσιολογίας/βηματοδότησης διενεργούνται αναίμακτες εξετάσεις σε ασθενείς με επεισόδια απώλειας συνείδησης όπως είναι η δοκιμασία ανάκλισης (tilt testing) καθώς και σε ασθενείς με πιθανά πρωτοπαθή ηλεκτρικά νοσήματα για διαστρωμάτωση του αρρυθμικού κινδύνου (φαρμακολογικές δοκιμασίες σε ασθενείς με πιθανό σύνδρομο Brugada). Επιπλέον, γίνονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ηλεκτρικές ανατάξεις σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή μετά από κατάλληλη προετοιμασία και με όλες τις προβλεπόμενες συνθήκες που διασφαλίζουν το τελικό αποτέλεσμα και την ασφάλεια των ασθενών.
 • Στις δύο αίθουσες του εργαστηρίου Ηλεκτροφυσιολογίας διενεργούνται επεμβάσεις εμφύτευσης βηματοδοτών (σε ασθενείς με βραδυαρρυθμίες) και απινιδωτών ή αμφικοιλιακών συστημάτων σε ασθενείς με οργανική καρδιοπάθεια και αυξημένο κίνδυνο αιφνιδίου θανάτου. Χρησιμοποιούνται τελευταίας γενιάς συσκευές συμβατές και με μαγνητικό τομογράφο για ασθενείς στους οποίους υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να υποβληθούν στο μέλλον σε μαγνητική τομογραφία. Ακόμη, εμφυτεύονται υποδορίως τελευταίας γενιάς μικροσκοπικές συσκευές καταγραφής του καρδιακού ρυθμού (implantable loop recorders, ILRs) σε ασθενείς με ανάλογη ένδειξη (π.χ. σε αγνώστου αιτιολογίας συγκοπτικά επεισόδια).
 • Στο πεδίο της επεμβατικής ηλεκτροφυσιολογίας διενεργούνται ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες και επεμβάσεις κατάλυσης (ablation) τόσο σε υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες (ταχυκαρδίες επανεισόδου στον κολποκοιλιακό κόμβο, παραπληρωματικά δεμάτια, κολπικές ταχυκαρδίες) όσο και σε σύμπλοκες ταχυκαρδίες όπως είναι η κολπική μαρμαρυγή και η κοιλιακή ταχυκαρδία. Οι επεμβάσεις αυτές γίνονται με τη χρήση όλων των διαθέσιμων στην κλινική πρακτική συστημάτων κατάλυσης. Στους ασθενείς με κοιλιακή ταχυκαρδία διενεργείται και επικαρδιακή κατάλυση που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια σε μεγάλα ηλεκτροφυσιολογικά κέντρα του εξωτερικού.
 • Οι επεμβάσεις κατάλυσης αρρυθμιών γίνονται είτε με τη χορήγηση υψίσυχνου ρεύματος (radiofrequency ablation) με τη χρήση και των τριών κυριότερων συστημάτων ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης (CARTO 3, NavX Velocity, Rhythmia), είτε με εφαρμογή κρυοπηξίας μέσω μπαλονιού σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή (cryoablation). Η κλινική είναι καινοτόμο στην εφαρμογή των νεότερων θεραπευτικών μεθόδων αντιμετώπισης των αρρυθμιών εφαρμόζοντας συχνά πρώτο τις νεότερες τεχνικές και συμμετέχοντας ως μόνη κλινική από την Ελλάδα σε σημαντικές διεθνείς μελέτες (μελέτη SPICE, μελέτη Cryo4-Persistent AF) στο χώρο της ηλεκτροφυσιολογίας/βηματοδότησης. Τέλος, στην κλινική μας πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά στη χώρα μας και στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή επεμβάσεις με το τελευταίας γενιάς cryoballoon, καθώς και με το καινοτόμο σύστημα Rhythmia.
 • Επιστημονική δραστηριότητα: Τέλος, η Κλινική συμμετέχει ενεργά σε πολλές πολυκεντρικές μελέτες. Ακόμα συμμετέχει ως συντονιστικό κέντρο σε πολυκεντρικές μελέτες και παρουσιάζει σημαντική δραστηριότητα με δημοσιεύσεις σε διεθνή κι Ελληνικά περιοδικά. Οι ιατροί της κλινικής συμμετέχουν ως ομιλητές σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ο διευθυντής της κλινικής είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου για τη θρόμβωση και την αντιθρομβωτική αγωγή (ΙΜΕΘΑ), μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Καρδιαγγειακής Έρευνας και επιστημονικός σύμβουλος του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας.
 • Όσον αφορά στον τομέα της ηλεκτροφυσιολογίας/βηματοδότησης, το τμήμα συμμετέχει ενεργά με ομιλίες (>100/έτος) και προεδρείες σε συνέδρια της Ελλάδας και στο εξωτερικό, ενώ συνδιοργανώνει με το τμήμα ηλεκτροφυσιολογίας/βηματοδότησης του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου το ετήσιο Workshop on Arrhythmias, που είναι τα παλαιότερο συνέδριο ηλεκτροφυσιολογίας/βηματοδότησης που γίνεται στη χώρα μας.

Εξοπλισμός

Στα πλαίσια της σύγχρονης ιατρικής φροντίδας απέναντι στις καρδιολογικές παθήσεις, η κλινική διαθέτει ειδικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, όπως: 

 

Εξοπλισμός για διενέργεια αναίμακτων διαγνωστικών εξετάσεων:

 • Μηχάνημα υπερήχων HDI 3000CV PHILIPS 
 • Μηχάνημα υπερήχων SIEMENS acuson CV70 
 • Πιεσόμετρα Speidel & Keller 
 • Ηλεκτροκαρδιογράφοι Cardioline digital ECG 
 • Απινιδωτής Cardioline EP 700 
 • Απινιδωτής Physio-control ID-No 6041 
 • Σύστημα Stress Test SONY Marquette Case 8000 
 • Κυλιόμενος τάπητας Marquette Serries 2000 
 • Σύστημα ανάγνωσης Holter-ECG με προσωπικό υπολογιστή 
 • Οθόνη ΙΒΜ Compaq 
 • Εκτυπωτής ΗP 
 • Holter ECG, 7 φορητές μονάδες: 2 Aria, 1 Lifeard, 4 digicorder 
 • Holter πίεσης Space Labs, Medical (5 μονάδες) 

Η παραπάνω ιατρική τεχνολογία χρησιμοποιείται για: 

 • Δοκιμασία κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα 
 • Υπερηχογράφημα διαθωρακικό και διοισοφάγειο καρδιάς
 • Φαρμακευτική δοκιμασία φορτίσεως υπό υπερηχοκαρδιογραφικό έλεγχο του μυοκαρδίου (stress echo) 
 • Καταγραφή 24ωρη της αρτηριακής πιέσεως (Holter πιέσεως) 
 • Καταγραφή 24ωρη ΗΚΓ/τος (Holter ρυθμού)
 • Έλεγχο λειτουργίας βηματοδοτών
 • Αναίμακτες ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες

Ιατρικό Προσωπικό