Καρδιολόγος

Α' Καρδιολογική Κλινική/Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδοτών

Όροφος: Ισόγειο

Τηλέφωνο: 210-6972142
                     210-6972876

Email: acardio@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα