Καρδιολόγος
Επιμελήτρια Β'

Α' Καρδιολογική Κλινική/Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδοτών

Όροφος: Ισόγειο

Τηλέφωνο: 210-6972142 210-6972876

 

Δείτε στο ίδιο Τμήμα