Καρδιολόγος
Επιμελήτρια Α'

Υπεύθυνη Νοσηλευομένων Ασθενών

Α' Καρδιολογική Κλινική/Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδοτών

Όροφος: 1ος

Τηλέφωνο: 210-6972142

210-6972876

Email: g.ntaveli@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα