Καρδιολόγος
Επιμελητής Β'

Α' Καρδιολογική Κλινική/Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδοτών

Όροφος: 1ος

Τηλέφωνο: 210-6972142
                   210-6972876

Email: k.tampakis@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα