Καρδιολόγος
Αναπληρωτής Διευθυντής

Υπεύθυνος Ιατρείου Δοκιμασίας Κόπωσης

Α' Καρδιολογική Κλινική/Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδοτών

Όροφος: 1ος

Τηλέφωνο: 210-6972142

                     210-6972876

Email: e.panagakos@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα