Καρδιολόγος
Αναπληρωτής Διευθυντής

Υπεύθυνος Ιατρείου Δοκιμασίας Κόπωσης

Α' Καρδιολογική Κλινική/Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδοτών

Όροφος: Ισόγειο

Τηλέφωνο: 210-6972142210-6972876

Email: e.panagakos@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα