Καρδιολόγος
Επιμελήτρια Β'

Α' Καρδιολογικό Τμήμα

Όροφος: 1ος

Τηλέφωνο: 210-6972142

210-6972876

Email: k.polytarchou@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα