Α΄Χειρουργική Κλινική Μαστού

Η Α΄ Χειρουργική Κλινική Μαστού αποτελεί μια πρότυπη, σύγχρονη ιατρική μονάδα με ειδίκευση στο γυναικείο μαστό. Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που σχετίζονται με την υγειά του μαστού, σε ό,τι έχει να κάνει τόσο με τη διάγνωση όσο και με τη θεραπεία. Πρωταρχικός στόχος της Κλινικής είναι η πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Η έγκαιρη διάγνωση είναι το σημαντικότερο όπλο στην πρόληψη του καρκίνου, καθώς μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην πλήρη θεραπεία της νόσου.

Τηλ. Γραμματείας: 210-6972427

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

Email: breastunit@dunant.gr

Διευθυντής: Πολυχρόνης Αθανάσιος

Δραστηριότητες

Η Α΄ Χειρουργική Κλινική Μαστού του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας των παθήσεων του μαστού. Σε αυτό το πλαίσιο, το ιατρικό προσωπικό που στελεχώνει το δυναμικό της χειρουργικής ομάδας αντιμετωπίζει σφαιρικά την κάθε περίπτωση ασθενούς, αναλαμβάνοντας από την κλινική εξέταση μέχρι την προεγχειρητική διάγνωση και ταυτοποίηση των βλαβών καθώς και τον προγραμματισμό της απαραίτητης χειρουργικής αντιμετώπισης και μετεγχειρητικής θεραπείας.

 

 • Ψηφιακή μαστογραφία με το νέο Ψηφιακό Μαστογράφο (Selenia Dimensions, Avia της Hologic) το νεότερο και πληρέστερο μοντέλο της κατηγορίας του. Υπερηχογράφημα μαστών - ελαστογραφία με υψηλής ευκρίνειας μηχανήματα υπερήχων.
 • Στερεοτακτική εντόπιση βλαβών.
 • Μαγνητική Μαστογραφία.
 • Σπινθηρογράφημα οστών - Φρουρός Λεμφαδένας, με τη νέα γ- camera, το νεότερο και πληρέστερο μοντέλο της κατηγορίας του στην Ευρώπη.

 

Παράλληλα, η Α΄ Χειρουργική Κλινική Μαστού διαθέτει, ειδικούς συμβούλους και συνεργάζεται με όλα τα ενδεδειγμένα ιατρικά τμήματα του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center όπως:

 • Παθολογοανατομικό και Κυτταρολογικό Εργαστήριο για την πλήρη μελέτη κάθε είδους βλάβης και τεκμηρίωση των βιολογικών προδιαγραφών της που θα οδηγήσουν στην τελική απόφαση για οποιαδήποτε ενδεδειγμένη θεραπεία.
 • Ογκολογικό Τμήμα που συμμετέχει στις αποφάσεις για προεγχειρητική και μετεγχειρητική θεραπεία και αναλαμβάνει όλα τα υπάρχοντα διεθνή θεραπευτικά πρωτόκολλα και Ογκολογικό Συμβούλιο για την καλύτερα τεκμηριωμένη, διεπιστημονικώς, ανάγκη θεραπείας.
 • Εξειδικευμένους Συμβούλους - Γενετιστές για την παροχή των κατάλληλων οδηγιών τόσο στους ασθενείς όσο και στις οικογένειές τους.
 • Ομάδα Ψυχολογικής Υποστήριξης πριν και μετά τη χειρουργική επέμβαση.
 • Σύμβουλους Ακτινοθεραπευτές
 • Τμήμα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης για μετεγχειρητική υποστήριξη και οδηγίες.
 • Εξειδικευμένους Πλαστικούς Χειρουργούς προσφέροντας τις δυνατότητες για οποιαδήποτε μορφή αποκατάστασης μετά από μαστεκτομή.

 

Εξοπλισμός

Στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης του βιοϊατρικού εξοπλισμού του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center με μηχανήματα τεχνολογίας αιχμής διαθέτουμε σύγχρονο Ψηφιακό Μαστογράφο σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Ιατρικό Προσωπικό