Β' Οφθαλμολογική Κλινική

Η Β' Οφθαλμολογική Κλινική αποτελεί μια πλήρη σύγχρονη Οφθαλμολογική μονάδα, η οποία έχει ως στόχο την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική κλινική και χειρουργική αντιμετώπιση των οφθαλμικών παθήσεων των ασθενών.

Με τον τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό και τα άψογα οργανωμένα εξωτερικά ιατρεία, το εξειδικευμένο με πολύχρονη εμπειρία ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό μας, παρέχει σταθερά τις πιο σύγχρονες υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στον ίδιο τον ασθενή και στις ιδιαιτερότητες της περίπτωσής του, όπως απαιτούν οι ανάγκες της σύγχρονης Οφθαλμολογίας.

Επίκεντρο της φιλοσοφίας μας είναι ο άνθρωπος και η εξυπηρέτηση των συνανθρώπων μας, μέσα απο την παροχή υψηλών προδιαγραφών ολοκληρωμένων υπηρεσιών οφθαλμολογικής φροντίδας και επιστημονικού έργου.

Η Β' Οφθαλμολογική Κλινική έχει πολυετή εμπειρία στις μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς, δεδομένου ότι διαθέτει άδεια λειτουργίας Μονάδας Εφαρμογής Ιστών Κερατοειδούς (Μονάδα Μεταμόσχευσης Κερατοειδούς) από το 2005 (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννης Κότσιρας, Αν. Δ/ντής Β' Οφθαλμολογικής Κλινικής)

Τηλ. Γραμματείας: 210-6972408

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

Email: bophthdept@dunant.gr

Διευθύντρια: Αλημίση Σωτηρία

Δραστηριότητες

1) Τα Εξωτερικά Ιατρεία με τα κατάλληλα εξειδικευμένα τμήματα, και τον αντίστοιχο σύγχρονο εξοπλισμό, καλύπτουν τις ανάγκες όλων των υποειδικοτήτων της Οφθαλμολογίας

 

Α) Γενικός Οφθαλμολογικός έλεγχος :

 • Πλήρης Οφθαλμολογική Εξέταση,Τονομέτρηση, Γωνιοσκοπία, Βυθοσκόπηση
 • Αυτόματα μηχανήματα μέτρησης της διάθλασης
 • Φορόπτερα με συστήματα φακών για τη μέτρηση της διάθλασης και της οπτικής οξύτητας με τρόπο γρήγορο και αποτελεσματικό.

 

Β) Μελέτη κερατοειδούς και προσθίου ημιμορίου του οφθαλμού

 • OCT τομογραφία του προσθίου ημιμορίου του οφθαλμού
 • Τοπογραφική μελέτη κερατοειδούς
 • Παχυμετρία κερατοειδούς, Υπερηχητική μέτρηση του πάχους του κερατοειδή χιτώνα.

 

Γ) Μελέτη για επέμβαση καταρράκτου

 • Ψηφιακή Βιομετρία (IOL Master)
 • Α Υπερηχογραφία, Β Υπερηχογραφία. Οφθαλμική υπερηχογραφία για την απεικόνιση του βολβού όταν υπάρχουν θολά διαθλαστικά μέσα.

 

Δ) Μελέτη Γλαυκώματος

 • Οπτικά πεδία – αυτόματη περιμετρία
 • HRT Ειδική τεχνολογία διαγνωστικού laser για την ψηφιακή ανάλυση του οπτικού νεύρου, του χείλους του καθώς και των οπτικών ινών γύρω από αυτό.
 • OCT τομογραφία των οπτικών ινών και της οπτικής θηλής που χρησιμοποιείται στη διάγνωση του γλαυκώματος.

 

Ε) Μελέτη παθήσεων του αμφιβληστροειδούς

 • OCT τομογραφία των στοιβάδων του αμφιβληστροειδή που χρησιμοποιείται στη διαγνωστική των παθήσεων ωχράς κηλίδος.
 • Φλουοροαγγειογραφία
 • Αγγειογραφία με ινδοκυανίνη
 • Ειδικό σύστημα ψηφιακής laser απεικόνησης των αγγείων του βυθού του ματιού που επιτρέπει την ταυτόχρονη λήψη φωτογραφιών για φλουοραγγειογραφία όσο και για αγγειογραφία με ινδοκυανίνη.
 • Εξέταση αυτοφθορισμού του βυθού
 • Μικροπεριμετρία βυθού , Τεχνολογία λειτουργικής απόδοσης της ωχράς κηλίδας και των παθήσεων της.

 

Ζ) Νευροοφθαλμολογική μελέτη

Πλήρης ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος. Σύστημα καταγραφής ηλεκτροφυσιολογικών εξετάσεων και της λειτουργίας της οπτικής οδού. Ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα , ηλεκτροοφθαλμογράφημα, και δυναμικά ινιακού λοβού.

 

2) Τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας

 

3) Χειρουργικές επεμβάσεις

 • Επεμβάσεις Καταρράκτου
 • Μεταμόσχευση κερατοειδούς
 • Αντιγλαυκωματικές Επεμβάσεις
 • Υαλοειδεκτομές
 • Εφαρμογή Ενδοϋαλοειδικών ενέσεων
 • Επεμβάσεις Στραβισμού σε ενήλικες
 • Χειρουργική βλεφάρων και κόγχου

 

4) Ερευνητικό έργο

 • Παθολογία κερατοειδούς
 • Παθολογία αμφιβληστροειδούς
 • Γλαύκωμα

Επιστημονικό Προσωπικό

Η Β' Οφθαλμολογική Κλινική παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες οφθαλμολογικής φροντίδας και καλύπτει όλες τις υποειδικότητες της οφθαλμολογίας,Το ιατρικό προσωπικό της Β' Οφθαλμολογικής Κλινικής διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση και την πολύχρονη εμπειρία σε όλα τα επίπεδα της σύγχρονης Οφθαλμολογίας προσφέροντας κατά περίπτωση την βέλτιστη θεραπευτική και χειρουργική αντιμετώπιση σε όλο το εύρος των οφθαλμολογικών παθήσεων :

 • Επεμβάσεις μεταμόσχευσης κερατοειδούς
 • Επεμβάσεις καταρράκτου, χειρουργική προσθίου ημιμορίου
 • Αντιγλαυκωματικές επεμβάσεις
 • Επεμβάσεις LASER: ARGON LASER, YAG LASER, SLT για την αντιμετώπιση παθήσεων του αμφιβληστροειδούς (ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, άλλες αγγειακές παθήσεις)
 • Εφαρμογή Ενδοϋαλοειδικών ενέσεων για την αντιμετώπιση παθήσεων του αμφιβληστροειδούς (ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, διαβητική ωχροπάθεια)
 • Επεμβάσεις βιτρεκτομής για τις χειρουργικές παθήσεις του αμφιβληστροειδούς
 • Αντιμετώπιση νευρο-οφθαλμολογικών παθήσεων (παθήσεις του οπτικού νεύρου και της οφθαλμοκινητικότητας)
 • Αντιμετώπιση παθήσεων των βλεφάρων
 • Αντιμετώπιση παθήσεων του οφθαλμικού κόγχου
 • Στραβισμοί ενηλίκων

Εξοπλισμός

Η Β' Οφθαλμολογική Κλινική του «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center» διαθέτει τελευταίας γενιάς, σύγχρονο επιστημονικό εξοπλισμό, που επιτρέπει την εφαρμογή των πιο σύγχρονων τρόπων διαγνωστικής, θεραπευτικής και χειρουργικής προσπέλασης των ασθενών. Στόχος μας είναι να προσαρμοζόμαστε δυναμικά στις απαιτήσεις των καιρών, επενδύοντας σε τεχνολογίες αιχμής.

Ιατρικό Προσωπικό