Οφθαλμίατρος
Εξωτερικός Συνεργάτης

Β' Οφθαλμολογική Κλινική 

Όροφος: 5ος - Κτήριο Α 

Τηλέφωνο: 210-6972408

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Επίκουρος καθηγητής οφθαλμολογίας, Διευθυντής τμήματος χειρουργικής του υαλοειδούς και αμφιβληστροειδούς, University Hospitals, Case Western Reserve University. Cleveland, OH, USA 2017- 2019.
 • Κλινικός Λέκτορας οφθαλμολογίας, Αναπληρωτής Διευθυντής τμήματος χειρουργικής του υαλοειδούς και αμφιβληστροειδούς, University Hospitals, Case Western Reserve University.Cleveland, OH, USA 2016- 2017.
 • Κλινικός Λέκτορας οφθαλμολογίας, Clinical Fellow, χειρουργική του υαλοειδούς και αμφιβληστροειδούς, University of  Pittsburgh, Pittsburgh, PA 2014- 2016.

Εκπαίδευση / Ειδικότητα

 • Ειδικευόμενος Οφθαλμολογίας, Cole eye Institute, Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, Ohio, USA 2011- 2014.   
 • Ειδικευόμενος χειρουργικής, Brigham and Women’s Hospital, Boston, Massachusetts, USA 2010-2011.
 • M.D. Ιατρική Σχολή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1998- 2004.

 

Μετεκπαίδευση

 • Μεταπτυχιακή Έρευνα στην Οφθαλμολογία, Harvard Medical School, Massachusetts Eye and Ear Infirmary. (Research Fellow) 2007-2010.
 • Μετεκπαίδευση στη χειρουργική του υαλοειδούς και αμφιβληστροειδούς, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA (Clinical Fellow) 2014-2016.   

Διακρίσεις Βραβεία

 • Βραβείο καλύτερης παρουσίασης ειδικευομένου, Cole eye Institute, Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, Ohio. (πρώτη θέση), 2012-2013         
 • Βραβείο Ευάγγελος Σ. Γραγουδάς, για την καλύτερη δημοσίευση του τμήματος αμφιβληστροειδούς Harvard από εκπαιδευόμενο, 2011         
 • Βραβείο Παρουσίασης Poster, New England Ophthalmology Society meeting (δεύτερη θέση), 2009          

 

Πατέντα 

 U.S. Serial No. 61/327,476

“Συνδυαστική θεραπεία για την διατήρηση των φωτουποδοχέων μετά από αποκόλληση αμφιβληστροειδούς’’ Δημήτριος Βάββας, Γεώργιος Τριχώνας.

 

Δημοσιεύσεις

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=trichonas+g

 

 1. Trichonas G, Murakami Y, Thanos A, Morizane Y, Kayama M, Debouck CM, Hisatomi T, Miller JW, Vavvas DG.RIP kinases mediate retinal detachment-induced photoreceptor necrosis and compensate for inhibition of caspase-mediated apoptosis" Proc Natl Acad Sci U S A. 2010 Dec 14;107(50):21695-700. Epub 2010 Nov 22. PMID: 21098270 [PubMed - indexed for MEDLINE]

 

 1. Trichonas G, Manola A, Morizane Y, Thanos A, Koufomichali,. Papakostas TD, Montezuma S, Young L., Miller JW, E Gragoudas and D. Vavvas . A novel non-radioactive method to evaluate vascular barrier breakdown and leakage. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2010 Mar;51(3):1677-82. Epub 2009 Oct 29. PMID: 19875655

 

 1. Morizane Y, Thanos A, Takeuchi K, Murakami Y, Kayama M, Trichonas G, Miller J, Foretz M, Viollet B, Vavvas DG. AMP-activated protein kinase suppresses matrix metalloproteinase-9 expression in mouse embryonic fibroblasts J Biol Chem. 2011 May 6;286(18):16030-8. Epub 2011 Mar 14. PMID:21402702 [PubMed - indexed for MEDLINE]

 

 1. TD Papakostas, RP Vanmarcke, F Nicolaou, Aris Thanos, Trichonas G, K Anago, P.K. Donahoe, J.Teixeira, D. T. MacLaughlin and D. Vavvas Development of a highly pure, bioactive FLAG-tagged Mullerian Inhibiting Substance. Protein Expr Purif. 2010 Mar;70(1):32-8. Epub 2009 Sep 13. PMID: 19755162 [PubMed - indexed for MEDLINE]

 

 1. Giani,A, Thanos, A, Roh, Mi In, Connolly E, Trichonas, G; Kim, I; Gragoudas, ES; Vavvas, D; Miller, JW,In-vivo evaluation of laser-induced choroidal neovascularization using spectral-domain optical coherence tomography. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011 Jun 1;52(6):3880-7. Print 2011.PMID: 21296820 [PubMed - indexed for MEDLINE]

 

 1. Trichonas G, Lee T, Hoppe G, Au J, Sears JE. Prolyl Hydroxylase Inhibition during Hyperoxia Prevents Oxygen-induced Retinopathy in the Rat 50/10 Model. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013 Jun 11. PMID: 23761085 [PubMed]

 

 1. Trichonas G , Kaiser PK. Aflibercept for the Treatment of Age-Related Macular Degeneration. Ophthalmology and Therapy. June 25, 2013

 2. Costin BR, Sakolsatayadorn N, McNutt SA, Rubinstein TJ, Trichonas G, Rocha KM, McClintic JI, Huang L, McBride JM, Perry JD. Dimensions and anatomic variations of the orbicularis oculi muscle in non preserved , fresh-frozen human cadavers. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2014 Mar-Apr;30(2):198-200. PMIDL 24614563

 3. Trichonas G, Kaiser PK. Optical coherence tomography imaging of macular oedema. Br J 2014 Jul;98 Suppl 2:ii24-9. doi: 10.1136/bjophthalmol-2014-305305.

 4. Hoppe G, Lee TJ, Yoon S, Yu M, Peachey NS, Rayborn M, Zutel MJ, Trichonas G, Au J, Sears JE. Inducing a visceral organ to protect a peripheral capillary bed: stabilizing hepatic HIF-1α prevents oxygen-induced retinopathy. Am J Pathol. 2014 Jun;184(6):1890-9.

Δείτε στο ίδιο Τμήμα