Β' Ογκολογική Παθολογική Κλινική

Το έργο της Β΄ Παθολογικής – Ογκολογικής Κλινικής του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center είναι η διαγνωστική, κλινική και θεραπευτική φροντίδα ασθενών με συμπαγείς όγκους διάφορων τύπων.

Τηλ. Γραμματείας: 210-6972274

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

Email: b.oncology@dunant.gr

Διευθυντής: Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος

Δραστηριότητες

  • Διερεύνηση και διάγνωση ογκολογικών παθήσεων σε ενδονοσοκομειακή ή σε εξωτερική βάση.
  • Νοσηλεία ογκολογικών ασθενών σε πλήρως εξοπλισμένες μονάδες.
  • Πολυεπιστημονική αντιμετώπιση του ογκολογικού ασθενούς σε συνεργασία με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.
  • Προπαρασκευή αντινεοπλασματικών φαρμάκων σε ειδικά εξοπλισμένο χώρο.
  • Εφαρμογή χημειοθεραπειών και στοχευμένων θεραπειών σε ογκολογικούς ασθενείς σε εξειδικευμένη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας σύμφωνα με τις οδηγίες των Διεθνών Ογκολογικών Εταιρειών.
  • Εξωνοσοκομειακή ή ενδονοσοκομειακή υποστήριξη των ογκολογικών ασθενών. Αντιμετώπιση των συνοδών παθήσεων, καθώς και των επιπλοκών της αντινεοπλασματικής αγωγής από ομάδα εξειδικευμένων ιατρών είτε στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας είτε στις πτέρυγες ολοήμερης νοσηλείας. 
  • Χρόνια παρακολούθηση ογκολογικών ασθενών.

Εξοπλισμός

Η Κλινική διαθέτει μονάδα ημερήσιας νοσηλείας με 29 κλίνες.

Ιατρικό Προσωπικό