Ειδικός Παθολόγος
Αναπληρωτής Διευθυντής
Στρατής Θεοχάρης

Β' Ογκολογική Κλινική

Τηλέφωνο: 210-6972274

Email: t.stratis@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα