Δ' Ογκολογική Παθολογική Κλινική

H Δ’ Ογκολογική Κλινική και Μονάδα Κλινικών Μελετών του Νοσοκομείου αποτελεί μια ολοκληρωμένη μονάδα διάγνωσης, αντιμετώπισης, αποθεραπείας και παρακολούθησης των ασθενών με όλους τους τύπους συμπαγών νεοπλασμάτων (Καρκίνοι Αναπνευστικού, Πεπτικού, Γυναικολογικού, Ουροποιητικού και μυοσκελετικού συστήματος). Στελεχώνεται από Ιατρούς με ειδικότητα Παθολογικής Ογκολογίας, Νοσηλευτικό και Διοικητικό Προσωπικό.

Στο τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας πραγματοποιούνται πάνω από 100 συνεδρίες χημειοθεραπείας, ανοσοθεραπείας ή βιολογικής (στοχεύουσας) θεραπείας το μήνα και παρέχεται η δυνατότητα νοσηλείας και υποστήριξης όταν αυτό κριθεί απαραίτητο. Παράλληλα υπάρχει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασίας με όλες τις ειδικότητες που απαιτούνται για την ολιστική υποστήριξη του ογκολογικού ασθενούς (διατροφολόγος, φυσικοθεραπευτής, ψυχολόγος, πρόγραμμα κατ’ οίκον νοσηλείας). Τέλος, η Κλινική δραστηριοποιείται έντονα στον τομέα της Κλινικής Έρευνας, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιλεγμένους ασθενείς που έχουν εξαντλήσει όλες τις εγκεκριμένες θεραπείες για συμμετοχή σε κλινικές μελέτες που παρέχουν δωρεάν πρόσβαση σε καινοτόμες ογκολογικές θεραπείες που βρίσκονται υπό έρευνα, με έμφαση αρχικά στον καρκίνο του πνεύμονα.

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

Email: d.oncology@dunant.gr

Διευθυντής: Μούντζιος Ιωάννης

Δραστηριότητες

 • Συνεδρίες χημειοθεραπείας, ανοσοθεραπείας, βιολογικής (στοχεύουσας) θεραπείας ή συνδυασμός των ανωτέρω με βάση αυστηρά επιστημονικά δεδομένα.
 • Σε εξατομικευμένη βάση, δυνατότητα διενέργειας ακτινοθεραπείας σε συνεργασία με εξωτερικά κέντρα.
 • Διενέργεια ευρύτατης γκάμας διαγνωστικών εξετάσεων απεικονιστικών, εργαστηριακών, μοριακής βιολογίας και γενετικής (γονιδιακός έλεγχος για εκτίμηση ανταπόκρισης στη θεραπεία).
 • Ένταξη υπό προϋποθέσεις σε κλινικές μελέτες πρώϊμης πρόσβασης σε καινοτόμες ογκολογικές θεραπείες που βρίσκονται υπό έρευνα, μέσα από ένα ευρύ πρόγραμμα κλινικών μελετών στην Ογκολογία που διαθέτει η Κλινική, με ιδιαίτερη έμφαση αρχικά στον καρκίνο του πνεύμονα.
 • Δυνατότητα νοσηλείας, υποστήριξης, αντιμετώπισης παρενεργειών και επιπλοκών με ευρύτατο δίκτυο συνεργασίας με όλες τις ιατρικές ειδικότητες.
 • Φυσικοθεραπευτική υποστήριξη.
 • Διατροφική υποστήριξη.
 • Ψυχολογική υποστήριξη (δωρεάν μέσα από το πρόγραμμα διασυνδετικής ψυχολογικής υποστήριξης του Νοσοκομείου.
 • Δυνατότητα κατ’ οίκον νοσηλείας σε συνεργασία με εξωτερικό δίκτυο συνεργατών.

Εξοπλισμός

 • Χώρος ασφαλούς σύστασης και διάλυσης κυτταροτοξικών φαρμάκων με θάλαμο κάθετης νηματικής ροής.
 • Δυνατότητα υπό προϋποθέσεις χορήγησης χημειοθεραπείας κατ’ οίκον με ηλεκτρονική αντλία ελεγχόμενης ροής υψηλής ακριβείας

Ιατρικό Προσωπικό