Παθολόγος - Ογκολόγος
Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Δ' Ογκολογική Κλινική

Τηλέφωνο: 210-6972264

Email: m.lykka@dunant.gr

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

  • Επιμελήτρια Α’ της Γ' Ογκολογικής Κλινικής Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center (03/2020 - σήμερα)
  • Επιμελήτρια Β’ της Γ' Ογκολογικής Κλινικής Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center (03/2017 –  03/2020)
  • Επιμελήτρια Ογκολογικού τμήματος Ευρωκλινικής Αθηνών (03/2016 – 03/2017)
  • Επιστημονικός Συνεργάτης  Ογκολογικής Μονάδας Νοσοκομείου Αλεξάνδρα (08/2012 - 02/2016)
  • Επιστημονικός συνεργάτης Αγγειολογικού Εργαστηρίου Θεραπευτικής Κλινικής Νοσοκομείου Αλεξάνδρα (7/2007 – 02/2016)

Εκπαίδευση / Ειδικότητα

  • Απόκτηση τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας (2/2016) 
  • Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας  Ογκολογικής Μονάδας ΓΝΑ Αλεξάνδρα (11/2012 - 02/2016)
  • Ειδικευόμενη Παθολογίας Θεραπευτικής Κλινικής ΕΚΠΑ – ΓΝΑ Αλεξάνδρα (08/2009 – 08/2012)
  • Πτυχιούχος τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών (2005)

 

Μετεκπαίδευση

Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών 

Δημοσιεύσεις

12 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά,  2 δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά ογκολογικού περιεχομένου και 3 ανακοινώσεις (abstracts) σε διεθνή ογκολογικά συνέδρια ( ESMO – ASCO – ASH)   

Ομιλήτρια σε επιστημονικά συνέδρια ογκολογικού περιεχομένου και παρουσίαση προφορικών ανακοινώσεων  

Δείτε στο ίδιο Τμήμα