Ειδικός Παθολόγος
Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Δ' Ογκολογική Κλινική

Όροφος: 4ος

Τηλέφωνο:210-6972274

Email: e.skardasi@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα