Παθολόγος - Ογκολόγος
Διευθυντής

Δ' Ογκολογική Κλινική

Όροφος: 4ος

Τηλέφωνο:210-6972274

Email: i.mountzios@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα