Α' Ογκολογική Παθολογική Κλινική

Η Α΄Ογκολογική Κλινική στελεχώνεται από εξειδικευμένους ιατρούς με άρτια επιστημονική κατάρτιση και πολυετή εμπειρία, οι οποίοι παρέχουν ολοκληρωμένη φροντίδα στον ογκολογικό ασθενή. 

Επίσης, το ογκολογικά εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και συνεχή υποστήριξη.

Κύριο μέλημά του προσωπικού μας αποτελεί η ολοκληρωμένη φροντίδα του ασθενούς, στόχος που επιτυγχάνεται με διαρκή εκπαίδευση, σωστή καθοδήγηση, συνεργασία και καταμερισμό των καθηκόντων.

Τηλ. Γραμματείας: 210-6972979

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

Email: a.oncology@dunant.gr

Διευθυντής: Βαρθαλίτης Ιωάννης-Ισίδωρος

Δραστηριότητες

Α. Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ) – One Day Clinic (ODC) - Ολοήμερη νοσηλεία και εξυπηρέτηση ασθενών.
Ιατρικές θεραπευτικές  πράξεις ΜΗΝ-(ODC): 
•    Χορήγηση (χημειο)θεραπείας μέσω περιφερικής φλέβας ή καθετήρα port a cath, ή περιφερικά εισερχόμενου κεντρικού καθετήρα – PICC Line 
•    Χορήγηση συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων (μετάγγιση αίματος), ή αιμοπεταλίων (μετάγγιση αιμοπεταλίων)
•    Παρακέντηση πλευριτικού υγρού, ασκιτικού υγρού.

Β. Νοσηλεία στην Ογκολογική Κλινική (νοσηλεία >12ώρου)

Απευθύνεται κυρίως σε ασθενείς για προγραμματισμένες θεραπείες διάρκειας >12 ωρών, ή έκτακτες εισαγωγές που απαιτούν νοσηλεία (παρενέργειες θεραπείας, ογκολογικά επείγοντα, λοιμώξεις, κ.ά.). 

Γ. Ογκολογικό Συμβούλιο
Πλεονεκτήματα του Ογκολογικού Συμβουλίου: διατομεακή αντιμετώπιση του ασθενούς, εφαρμογή πλάνου θεραπείας του ασθενούς, αξιολόγηση της συνολικής πορείας της νόσου, τροποποίηση ή διακοπή του πλάνου θεραπείας, εφαρμογή ενιαίων και αποδεκτών ιατρικών πρωτοκόλλων, αποφυγή της υποθεραπείας και μη ωφέλιμων διαγνωστικών πράξεων και επεμβάσεων, προαγωγή της ιατρικής εκπαίδευσης.

Δ. Έρευνα
Τα ερευνητικά θεραπευτικά πρωτόκολλα μόνο οφέλη προσφέρουν στους ασθενείς, το ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό και το νοσηλευτικό κέντρο. Επιγραμματικά αναφέρουμε: Πρόσβαση σε πρωτοποριακές θεραπείες, πρόσβαση σε φάρμακα που δεν κυκλοφορούν, κάλυψη των διαγνωστικών εξετάσεων του ασθενούς

Ε. Εκπαίδευση
Εκπαιδευτικές εκδηλώσεις (συνέδρια, σεμινάρια, συμπόσια, κ.ά.).

Ιατρικό Προσωπικό