Βαρθαλίτης Ιωάννης-Ισίδωρος

Ογκολόγος
Διευθυντής
Βαρθαλίτης Ιωάννης-Ισίδωρος

Α' Ογκολογική Κλινική

Τηλέφωνο: 210-6972980

Email: i.varthalitis@dunant.gr

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

  • Διευθυντής  Α’ Ογκολογικής Κλινικής του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center 2016-σήμερα
  • Διευθυντής Παθολογικού Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, (2009-2015).
  • Συντονιστής Δ/ντης Ογκολογικής Κλινικής Γ. Ν. Χανίων «Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ», (2001-2016)
  • Επιμελητής Α΄ Ογκολογική Κλινική Γ. Ν. Αθηνών « Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», (1997-2001)
  • Επιμελητής Β΄ Ειδ. Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ» Α΄ Ογκ/κή Κλινική, (1987-1997)

Εκπαίδευση / Ειδικότητα

Πτυχίο Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, (1980)Τίτλος Ειδικότητας Παθολογίας, Νομαρχία Πειραιά, ΥΓ: 214.204/10-7-1987, (1987)Diplome de competence particuliere en Cancerologie, Universite Libre deBruxelles, (1992)Τίτλος Ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας, Νομαρχία Αθηνών, Τομέας Ανατολικής Αθήνας, 14199/1-7-1999, (1999)Institut Jules Bordet, Cancerologie Medical (ογκολογικό κέντρο του Πανεπιστημίου των Βρυξελλών), (1990 -1992)

Μετεκπαίδευση

Εξειδίκευση στις Λοιμώξεις των Καρκινοπαθών, (Institut Jules Bordet,Bruxelles, Belgique (1991)Τίτλος Εξειδίκευσης στην Λοιμωξιολογία, Υπουργείο Υγείας - Πρόνοιας,αριθ. πρωτ. Υ7/οικ. 2771/20-5-1997 (1997)

Διακρίσεις Βραβεία

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ• Registered as a Medical Practitioner in the Principal List of the General Medical Council of London, (1984).• Member of the EORTC Breast Cancer Cooperative Group, (1991).• Member of the International Immunocompromised Host Society, (1992).• Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων, (1993).• Member of the EORTC International Antimicrobial Cooperative Group, (1993).• Member of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer, (1993).• Member of the American Association for the Advancement of Science, (1994).• Founding member and Treasurer of the Balcan Union of Oncology and of the Balcan School of Oncology, (1995).• Member of The New York Academy of Sciences, (1995). • Εκλεγμένο μέλος της επιστημονικής εταιρείας ΕΟΠΕ – Εταιρεία Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδας, με την ιδιότητα του Προέδρου.

Δημοσιεύσεις

 

ΚΛΙΝΙΚΗ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ – ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ / ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

• Διευθυντής σύνταξης, του 3μηνιαίου περιοδικού, «Δελτίο Βιβλιογραφικής Ενημέρωσης», (1986)• Υπεύθυνος, στο Ελληνικό Ιατρικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας στον τομέα “Emergency Action”, (1985)• Συμμετοχή, στο International Antimiocrobial Cooperative Group, (IACG, EORTC), (1991-2002)• Invasive Fungal Infections Cooperative Group, IFICG, EORTC, Treasurer, (1991 - 1996) • Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Μεταξά», (1993-1997).• Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», (1997-2001).• Γραμματέας Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού «Βήμα Κλινικής Ογκολογίας», (1999-2000).• Μέλος (2001-2005) και κατόπιν Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, (2006-2015).• Αναπληρωτής Διευθυντής Σύνταξης του αγγλόφωνου ιατρικού περιοδικού “Forum of Clinical Oncology”, (2007-2012).• Συντονιστής της Ομάδας Υγειονομικού Χάρτη του Νομού Χανίων, (2011).• Συντονιστής της ομάδας εργασίας εφαρμογής Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλείων (ΚΕΝ), 2011.• Συμμετοχή στη συγγραφή του Ογκολογικού Χάρτη της χώρας, -ΕΟΠΕ, (2012).• Πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας -ΕΟΠΕ, (2015-Σήμερα).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑΠερισσότερες από 100 εργασίες είναι δημοσιευμένες σε ελληνικά περιοδικά. Επιπλέον, σε αξιόλογα περιοδικά παγκόσμιας αναγνώρισης, έχουν δημοσιευθεί περισσότερες από 80 εργασίες, στην αγγλική και γαλλική γλώσσα, που αφορούν πρωτότυπες μελέτες σε θέματα Ογκολογίας και Λοιμώξεων.

Συμμετοχή στη συγγραφή 15 βιβλίων/μονογραφιών, (7 διεθνή και 8 ελληνικά), ενδεικτικά:

• Invasive fungal infections in cancer patients. Prophylaxis of fungal infections. Editor: F. Meunier (Bailliere’s). London, 1995

Στη διεθνή βιβλιογραφία καταγράφονται >400 Citations, και 45 αναφορές στο MEDLINE (45 Publications).

Δημοσιεύσεις σε διεθνή ιατρικά περιοδικά:

1. Impact of tumor angiogenic profile on the outcome of patients with metastatic breast carcinoma treated with weekly docetaxel. A Hellenic Cooperative Oncology Group (HeCOG) study. Histology and histopathology 03/2015; DOI:10.14670/HH-11-612 · 2. Predictive Biomarkers to Chemotherapy in Patients with Advanced Melanoma Receiving the Combination of Cisplatin - Vinblastine - Temozolomide (PVT) as First-line Treatment: A Study of the Hellenic Cooperative Oncology Group (HECOG). Anticancer research 02/2015; 35(2):1105-13. 3. Talactoferrin alfa versus placebo in patients with refractory advanced non-small-cell lung cancer (FORTIS-M trial). Annals of Oncology 09/2013; DOI:10.1093/annonc/mdt371 4. 3036 G-CSF use and neutropenic events in patients with breast and lung tumours: data from routine clinical practice (IMPACT Solid study). EJC Supplements 09/2009; 7(2):186-186.5. Ceftriaxone (CRO) plus gentamycin (GEN) and G-CSF, versus ciprofloxacin (CPR) plus gen and G-CSF, in febrile patients (PTS) with chemotherapy induced neutropenia. European Journal of Cancer 11/1995; 31. 12516. Pneumocystis carinii pneumonia in cancer patients. Cancer Treatment Reviews 10/1993; 19(4):387-413.7. Pneumocystis carinii pneumonia in patients with cancer. An increasing incidence. Cancer 02/1993; 71(2):481-5.8. Pneumocystis carinii pneumonia: the pathogen, the diagnosis and recent advances in management. International Journal of Antimicrobial Agents 02/1991; 1(2-3):97-108.

Δείτε στο ίδιο Τμήμα