Γ' Ογκολογική Παθολογική Κλινική

Η Γ' Ογκολογική-Παθολογική Κλινική στελεχώνεται από Παθολόγους-Ογκολόγους με εξαιρετική επιστημονική κατάρτιση και πολύχρονη εμπειρία, καθώς και εξαιρετικό νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, παρέχοντας ολοκληρωμένη φροντίδα στον ογκολογικό ασθενή στο "ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ" Hospital Center. Χαρακτηριστικό των ιατρών της Γ' Ογκολογικής Κλινικής είναι η παροχή καθ’ όλον το 24ωρο της καλύτερης δυνατής περίθαλψης στον ασθενή με νεοπλασματική νόσο. Η Γ' Ογκολογική-Παθολογική Κλινική εξυπηρετεί θεραπευτικές, νοσηλευτικές, διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Παθολογικής-Ογκολογίας. Το έργο της διακρίνεται σε κλινικό-εργαστηριακό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό. Το έργο της κλινικής αφορά στην κάλυψη κάθε διαγνωστικής και θεραπευτικής ανάγκης των ασθενών με όλους τους τύπους συμπαγών όγκων.

Τηλ. Γραμματείας: 210-6972936

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

Email: c.oncology@dunant.gr

Διευθυντής: Πεκτασίδης Δημήτριος

Δραστηριότητες

Α) Κλινικό-εργαστηριακό έργο

Περιλαμβάνει την κλινική διάγνωση, παρακλινική διερεύνηση, θεραπευτική αντιμετώπιση και ανακουφιστική φροντίδα ασθενών με καρκίνο, με σύγχρονες αναγνωρισμένες μεθόδους. Η Γ΄Ογκολογική Κλινική είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όλες τις μορφές συμπαγών όγκων, χορηγώντας σύγχρονες και πρωτοποριακές τεχνικές εφαρμογής θεραπειών. Στα νεοπλασματικά νοσήματα που αντιμετωπίζονται στη Γ’ Ογκολογική Κλινική περιλαμβάνονται: καρκίνος μαστού, πνεύμονα, παχέος εντέρου, μελάνωμα, σαρκώματα μαλακών μορίων, καρκίνος ωοθηκών, καρκίνος ενδομητρίου, καρκίνος τραχήλου μήτρας, όγκοι από γεννητικά κύτταρα των ωοθηκών, καρκίνος νεφρών-ουροδόχου κύστης, καρκίνος του όρχεως, όγκοι εγκεφάλου, καρκίνος κεφαλής-τραχήλου, Η νοσηλεία των ασθενών πραγματοποιείται στις άριστα οργανωμένες νοσηλευτικές μονάδες του Νοσοκομείου που στελεχώνονται από έμπειρες νοσηλεύτριες εξειδικευμένες στη νοσηλεία και αντιμετώπιση του ογκολογικού ασθενή. Η αντιμετώπιση των διαφόρων συνοδών παθήσεων, καθώς και των επιπλοκών της αντικαρκινικής θεραπείας γίνεται από επιτελείο εξειδικευμένων και πολύ έμπειρων ιατρών είτε στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας είτε στις μονάδες νοσηλείας. Η ομάδα συνεργάζεται στενά με όλα τα σχετικά τμήματα του νοσοκομείου, ώστε οι ασθενείς μας να έχουν πρόσβαση σε όλες τις ογκολογικές ειδικότητες αλλά και σε κάθε τμήμα σχετιζόμενο με την ογκολογική φροντίδα, όπως π.χ. το ιατρείο πόνου.

Στη Μονάδα βραχείας νοσηλείας η ημερήσιας νοσηλείας-One Day Clinic (ODC), που είναι άρτια εξοπλισμένη και λειτουργεί κάθε εργάσιμη μέρα (07.00 π.μ.-18.00 μ.μ.) με εξειδικευμένο και έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό, πραγματοποιείται η εφαρμογή χημειοθεραπειών, στοχευμένων θεραπειών, ανοσοθεραπείας καθώς και ανακουφιστικής αγωγής σε ογκολογικούς ασθενείς, σύμφωνα με τους Κανόνες Καλής Κλινικής Πρακτικής (Good Clinical Practice) των Διεθνών Ογκολογικών Εταιρειών.

 Στη Μονάδα προσέρχονται νέοι ασθενείς η ασθενείς για τους οποίους υπάρχει ήδη ιατρικός φάκελος στο Τμήμα είτε για να συνεχίσουν την θεραπεία τους, είτε για να υποβληθούν εκ νέου σε θεραπεία. Η προπαρασκευή των αντινεοπλασματικών φαρμάκων πραγματοποιείται σε ειδικά εξοπλισμένο χώρο για να τηρούνται συνθήκες πλήρους αποστείρωσης.

Μέρος του κλινικού έργου της Κλινικής αποτελεί η συμμετοχή των μελών της στο ανά 15θήμερο πραγματοποιούμενο Ογκολογικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, όπου λαμβάνονται αποφάσεις για τη θεραπεία ικανού αριθμού ασθενών με συμπαγείς όγκους. Επίσης, ο Διευθυντής της Κλινικής, κος Πεκτασίδης Δημήτριος συμμετέχει από το 2010, κάθε Πέμπτη, στο Ογκολογικό Συμβούλιο της Β' Πανεπιστημιακής Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής στο Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο" (Διευθυντής ο Καθηγητής κ. Γ. Ζωγράφος), καθώς και από 2ετίας στο Ογκολογικό Συμβούλιο της Α' Πανεπιστημιακής ΩΡΛ Κλινικής στο Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο" (Διευθυντής ο Καθηγητής κ. Ι. Σέγγας), 2 φορές το μήνα. Στα συγκεκριμένο Ογκολογικά Συμβούλια έχουν ληφθεί κατά την αδιάλειπτη λειτουργία τους θεραπευτικές αποφάσεις για χιλιάδες καρκινοπαθείς ασθενείς.

 

Β) Εκπαιδευτικό έργο

Το εκπαιδευτικό έργο αφορά την εκπαίδευση των ειδικευομένων γιατρών της Παθολογικής Ογκολογίας από διάφορα Νοσοκομεία της Περιφέρειας Αττικής. Τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα 1 (μια) φορά το μήνα στο Νοσοκομείο "Ιπποκράτειο" και περιλαμβάνει τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων σε περιστατικά της καθ’ ημέρα κλινικής πρακτικής ασθενών με καρκίνο, σε συνδυασμό με την ανάλογη βιβλιογραφική τεκμηρίωση. Ευελπιστούμε τα μαθήματα αυτά να ενσωματωθούν στα μαθήματα της Επιστημονικής Επιτροπής του Νοσοκομείου και να συνεχισθούν στο Νοσοκομείο "Ερρίκος Ντυνάν" Hospital Center. Η κλινική επίσης συμμετέχει στα διατομεακά μαθήματα της Επιστημονικής Επιτροπής του Νοσοκομείου, καθώς και στην παρακολούθηση η και ενεργό συμμετοχή Ελληνικών και Διεθνών συνεδρίων.

 

Γ) Ερευνητικό έργο

Το ερευνητικό έργο αφορά (α) την κλινική έρευνα, η οποία διεκπεραιώνεται στο Τμήμα Κλινικών Μελετών και (β) τη μεταφραστική έρευνα. Η ομάδα των ιατρών της Γ’ Ογκολογικής Κλινικής αποτελεί μέλος της Ελληνικής Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας (HeCOG, www.hecog.gr) στην οποία συμμετέχουν Ογκολογικές Κλινικές και τμήματα από όλη την Ελλάδα. Ο Διευθυντής της Κλινικής Ομ. Καθηγητής Πεκτασίδης Δημήτριος είναι αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της HeCOG. Ο Διευθυντής της Κλινικής, ως κύριος ερευνητής και οι συνεργάτες του, ως συνερευνητές, συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες φάσης ΙΙ, ΙΙΙ και IV που αφορούν διάφορα νεοπλάσματα. Επίσης, συμμετέχουν, είτε ως κύριοι ερευνητές, είτε ως συν-ερευνητές σε πολυκεντρικές κλινικές μελέτες καθώς και σε πρωτόκολλα μεταφραστικής έρευνας που αφορούν σε διάφορα νεοπλασματικά νοσήματα και τα οποία διενεργούνται στα πλαίσια της Ελληνικής Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας ή άλλες διεθνείς ομάδες.

Το Τμήμα Κλινικών Μελετών θα αποτελέσει δυναμική συνιστώσα της Γ' Ογκολογικής Κλινικής και θα έχει ως απόλυτη προτεραιότητα, την παροχή στους ασθενείς θεραπευτικών επιλογών με νέα, καινοτόμα και ελπιδοφόρα φάρμακα. Το Τμήμα Κλινικών Μελετών θα στηριχθεί στην άοκνη προσπάθεια του Διευθυντού, των επιμελητών, των νοσηλευτών, της Συντονίστριας διεξαγωγής κλινικών μελετών και της Διαχειρίστριας δεδομένων οι οποίοι διαθέτουν την εμπειρία, εκπαίδευση και τεχνογνωσία για την διεξαγωγή τους. Όλες οι κλινικές μελέτες θα φέρουν την έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου, της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας και του Επιστημονικού Συμβουλίου και ΔΣ του "Ερρίκος Ντυνάν" Hospital Center.

Οι κλινικές μελέτες έχουν ως χορηγό την Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα, άλλες ακαδημαϊκές ομάδες και φαρμακευτικές εταιρείες. Οι κλινικές δοκιμές παρέχουν πρόσθετους οικονομικούς πόρους στις Κλινικές για την υποστήριξη της έρευνας, στο Νοσοκομείο και στις Ελληνικές Αρχές. Επιπλέον τα αντινεοπλασματικά φάρμακα, οι απεικονιστικές και λοιπές εργαστηριακές εξετάσεις παρέχονται δωρεάν, χωρίς επιβάρυνση των ασθενών του Νοσοκομείου ή των Ασφαλιστικών Ταμείων.

Η μεταφραστική έρευνα πραγματοποιείται στα πλαίσια της Ελληνικής Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας (ΕΣΟΟ, HeCOG) και ιδιαίτερα από το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το οποίο είναι εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα (π.χ. NGS). Παράλληλα στελεχώνεται με έμπειρο και απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό (ιατρικό και τεχνικό) για την εκτέλεση πολλών εξετάσεων μοριακής ογκολογίας.

Ιατρικό Προσωπικό