Ομάδα Ογκολόγων - Επικεφαλής Χ. Παπανδρέου

Τηλ. Γραμματείας: 210-6972274

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

email: doctor.team.papandreou@dunant.gr

Ιατρικό Προσωπικό