Παθολόγος - Ογκολόγος
Επικεφαλής Ομάδας

Ομάδα Ογκολόγων

Τηλέφωνο: 210-6972274

Email: c.papandreou@dunant.gr