Παθολόγος - Ογκολόγος

Ομάδα Αιματολόγων - Παθολόγων

Όροφος: 1ος - Κτήριο Α

Τηλέφωνο: 210-6979023

Email: doctor.team.sarri@dunant.gr