Δ' Καρδιοχειρουργική Κλινική

Τηλ. Γραμματείας: 210-6979093

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

Email: dkrx@dunant.gr

Διευθυντής: Αρώνη Μαρία

Ιατρικό Προσωπικό