Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική

Η Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center αποτελεί ένα άριστα οργανωμένο και εξοπλισμένο κέντρο χειρουργικών επεμβάσεων σε όλο το φάσμα των καρδιοχειρουργικών παθήσεων (στεφανιαία, βαλβίδες, αορτή, περικάρδιο). Στελεχώνεται από καρδιοχειρουργούς εκπαιδευμένους στα κορυφαία Ευρωπαϊκά και Αμερικανικά Πανεπιστήμια (Board Certified) με πάνω από 15.000 επεμβάσεις στο ενεργητικό τους.

Τηλ. Γραμματείας: 210-6972440, 210-6972441, 210-6972442

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

Ε-mail: bcardiacsurgery@dunant.gr

Διευθυντής: Νίκας Δημήτριος

Δραστηριότητες

 • Εγχειρήσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (by pass) με ή χωρίς τη χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας (πάλλουσα καρδιά) 
 • Εγχειρήσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης με την τεχνική της ενδαρτηρεκτομής (από τις μεγαλύτερες σειρές παγκοσμίως) 
 • Εγχειρήσεις δύσκολων περιστατικών, όπως επανεγχειρήσεις και χαμηλά κλάσματα εξώθησης 
 • Ολική αρτηριακή επαναιμάτωση 
 • Εγχειρήσεις βαλβίδων πλαστική ή αντικατάσταση (αορτικής – μιτροειδούς – τριγλώχινος – πνευμονικής) 
 • Διεγχειρητική κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής 
 • Εγχειρήσεις ανευρυσμάτων αορτικής ρίζας, ανιούσης αορτής, βαλβιδοφόρα μοσχεύματα – Bentall (από τις μεγαλύτερες σειρές παγκοσμίως) 
 • Εγχειρήσεις συγγενών παθήσεων στους ενήλικες (μεσοκολπική επικοινωνία, μεσοκοιλιακή επικοινωνία, ισθμός αορτής , κτλ) 
 • Πάθηση αορτής (ανιούσης, τόξο, κατιούσης). Ανευρύσματα, διαχωρισμοί, τραυματικές ρήξεις 
 • Πάθηση περικαρδίου 
 • Όγκοι καρδιάς (μυξώματα κτλ.) 

Κλινικό Ενδιαφέρον 

 • Τεχνική ενδαρτηρεκτομής στεφανιαίων αγγείων 
 • Προστασία μυοκαρδίου κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς 
 • Γονιδιακή μελέτη ανευρυσμάτων 
 • Χειρουργική βαλβίδων σε ασυμπτωματικούς ασθενείς και σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια 
 • Συσχέτιση αιμοδυναμικών δεικτών και παθήσεων γαστρεντερικού (μηχανικός ειλεός) , YALE University School of Medicine.

Εξοπλισμός

Η κλινική διαθέτει όλον τον απαιτούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό για το τόσο νευραλγικό της έργο όπως: 

 • Πλήρως εξοπλισμένα χειρουργεία 
 • Τελευταίας τεχνολογίας ιατρικές συσκευές 
 • Διοισοφάγειο υπερηχογράφημα 
 • Εγκεφαλικό οξύμετρο 
 • Μόνιτορ συνεχούς καταγραφής καρδιακής παροχής και SVO2 
 • Κεντρική τηλεμετρία στον όροφο νοσηλείας

Ιατρικό Προσωπικό