Καρδιοχειρουργός
Διευθυντής

Β' Καρδιοχειρουργική Κλινική

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Διευθυντής Β’ Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center (2014 έως σήμερα)
 • Πρόεδρος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (2014)
 • Αντιπρόεδρος Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (2014)
 • Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (1997- 2014)
 • Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ (1996- 1997)
 • Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής στο Πανεπιστήμιο South Alabama (1991- 1996)
 • Αttending καρδιοχειρουργός (consultant), στο μεγαλύτερο ιδιωτικό καρδιοχειρουργικό κέντρο του Dayton ΟΗΙΟ μαζί με τον Πρόεδρο της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας Sylver Weinberg (1989-1991)  

   

Εκπαίδευση / Ειδικότητα

 • 1985 – 1986 Fifth Year Resident (Chief Resident)General Surgery, Vascular, Thoracic, Head & Neck, St. Mary’s Hospital, Waterbury, CT (YALE affiliated). (1985-86)
 • 1986 – 1987 Sixth Year Resident (Surgical Fellow) General Surgery, Vascular, Thoracic, Mount Sinai Hospital, Harford, CT
 • 1987 – 1988 Seventh Year Resident (Cardiothoracic) Thoracic, Pediatric, Adult Cardiac Surgery, YALE Univeristy School of Medicine.
 • 1988 – 1989 Eighth Year (Chief Resident Cardiothoracic) Adult Cardiac Surgery, YALE Univeristy School of Medicine.
 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστημιο Αθηνών (1970 – 1977)
 • Ειδίκευση, Τμήμα Γενικής Χειρουργικής, Γενικό Νοσοκομείο Χίου (1977 – 1978)
 • Ειδίκευση, Τμήμα Γενικής Χειρουργικής, 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο (1978 – 1979)
 • Ειδίκευση, Τμήμα Μαιευτικής Γυναικολογίας και Τμήμα Ακτινολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας (1979 – 1980)
 • First Year Resident Surgical Department, St. Mary’s Hospital, Waterbury, CT. (YALE affiliated) (1981 – 1982)
 • Second Year Resident Plastic Surgery, YALE Univeristy School of Medicine (1983)
 • Second Year Resident Cardiothoracic, YALE University School of Medicine. (1983)
 • Third Year Resident Surgical Department, St. Mary’s Hospital, Waterbury, CT (YALE affiliated) (1983)
 • Third Year Resident Surgical Oncology, Memorial Sloan Kettering Hospital New York, New York (1984)
 • Fourth Year Resident (Senior Resident) General Surgery, Vascular, Thoracic, St. Mary’s Hospital, Waterbury, CT (YALE affiliated) (1984-85)
 • Year Resident (Senior Resident) General Surgery, Vascular, Thoracic, St. Mary’s Hospital, Waterbury, CT (YALE affiliated) (1984 –1985)
 • Fifth Year Resident (Chief Resident)General Surgery, Vascular, Thoracic, Head & Neck, St. Mary’s Hospital, Waterbury, CT (YALE affiliated) (1985-1986)
 • Sixth Year Resident (Surgical Fellow) General Surgery, Vascular, Thoracic, Mount Sinai Hospital, Harford, CT (1986-1987)
 • Seventh Year Resident (Cardiothoracic) Thoracic, Pediatric, Adult Cardiac Surgery, YALE Univeristy School of Medicine (1987-1988)
 • Eighth Year (Chief Resident Cardiothoracic) Adult Cardiac Surgery, YALE Univeristy School of Medicine (1988-1989)
 • Αmerican Board of Surgery Certification No.32456 , 20 Μαΐου 1987
 • American Board of Thoracic Surgery Certification No.4993, 18 Μαΐου 1990
 • Εξέταση Ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής,1988
 • Εξέταση Ειδικότητας Καρδιάς-Θώρακος-Αγγείων,1991
 • 1st Recertification of the American Board of Thoracic Surgery No.4993; 2000
 • 2nd Recertification of the American Board of Thoracic Surgery No.4993;2008

Εξειδίκευση: 

 • Εγχειρήσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (by pass) με ή χωρίς τη χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας (πάλλουσα καρδιά και με με την τεχνική της ενδαρτηρεκτομής (από τις μεγαλύτερες σειρές παγκοσμίως). 
 • Εγχειρήσεις δύσκολων περιστατικών, όπως επανεγχειρήσεις και χαμηλά κλάσματα εξώθησης. 
 • Ολική αρτηριακή επαναιμάτωση. 
 • Εγχειρήσεις βαλβίδων πλαστική ή αντικατάσταση (αορτικής – μιτροειδούς – τριγλώχινος – πνευμονικής). 
 • Διεγχειρητική κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής. 
 • Εγχειρήσεις ανευρυσμάτων αορτικής ρίζας, ανιούσης αορτής βαλβιδοφόρα μοσχεύματα – Bentall (από τις μεγαλύτερες σειρές παγκοσμίως). 
 • Εγχειρήσεις συγγενών παθήσεων στους ενήλικες. 
 • Πάθηση αορτής (ανιούσης, τόξο, κατιούσης). Ανευρύσματα, διαχωρισμοί, τραυματικές ρήξεις. 
 • Πάθηση περικαρδίου. 
 • Όγκοι καρδιάς, (μυξώματα κτλ.) 

Ερευνητικό Ενδιαφέρον: 

 • Τεχνική ενδαρτηρεκτομής στεφανιαίων αγγείων 
 • Προστασία μυοκαρδίου κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς. 
 • Γονιδιακή μελέτη ανευρυσμάτων. 
 • Χειρουργική βαλβίδων σε ασυμπτωματικούς ασθενείς και σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. 
 • Συσχέτιση αιμοδυναμικών δεικτών και παθήσεων γαστρεντερικού (μηχανικός ειλεός) , YALE University School of Medicine

Μετεκπαίδευση

 • Postdoctoral Fellowship Department of Surgery YALE Univeristy School of Medicine (1982 – 1983)
 • Διοίκηση οργάνωσης υπηρεσιών υγείας στην Καρδιοχειρουργική (1991 – 1996)

Διακρίσεις Βραβεία

 • Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), 1970 – 1976
 • ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ Ιατρικής Σχολής Αθηνών (2ος στην τάξη του), 1977
 • Clinical Instructor in Surgery, YALE Univeristy School of Medicine (1988)
 • Clinical Instructor in Surgery & Clinical Assistant Professor, Wright State University, Dayton OHIO (1990)
 • Associate Professor of Surgery Director, cardiothoracic Division, University of South Alabama (1991)
 • Medical Director of Cardiothoracic I.C.U, U.S.A Medical Center (1991)
 • Fellow of the American College of Chest Physicians (1991)
 • Member of the Society of Thoracic Surgeons (Θωρακοχειρουργική Εταιρεία Αμερικής) (1993)
 • Fellow of the American College of Cardiologist (F.A.C.S) (1993)
 • Medical Director of the Department of Circulation Technology for U.S.A Medical Center (1994)
 • Board of Editors Member Video Journal of Cardiothoracic Surgery (1995)
 • Fellow of the American College of Surgeons (F.A.C.S) (1995)

Μέλος 

 • Εταιρείας των IVY League People
 • Ελληνικής Θωρακοχειρουργικής Εταιρείας
 • AMA (American Medical Association)

Δημοσιεύσεις

Στο ενεργητικό του έχει δημοσιεύσεις 50 άρθρων γύρω από θέματα Γενικής Χειρουργικής, Καρδιοχειρουργικής, Θωρακοχειρουργικής και Καρδιολογίας, ενώ διατελεί κριτής στα περιοδικά: 

 • Annals of Thoracic Surgery
 • Southern Medical Journal
 • Καρδιά – Αγγεία
 • Hellenic Journal of Cardiology (H.J.C)

 

Ενδεικτικά:

1.«Genetic Variants In FBN-1 And Risk for Thoracic Aortic Aneurysm and Dissection». Demitrios Nikas. Published: April 17, 2014. Plos One

2.«Χειρουργική Επαναιμάτωση του Μυοκαρδίου» 1999 Καρδιακές Παθήσεις Τόμος Β΄, Β Έκδοση 7ο Κεφάλαιο (7.13)σελ.1587 -1607, Π.Κ. Τούτουζας.

3.«Origin of angina pectoris in patient with high-grade single-vessel coronary artery stenosis undergoing percutaneous transluminal coronary angioplasty».1998 June, Am. J. Cardiology 1;81 (11):1345-8.

4.«Topical Hypothermia: ineffective and deleterious as adjunct to cardioplegia for myocardial protection».Dimitris J.Nikas M.D. January 1998 Annals of Thoracic Surgery; 65:28-31.

5.«Conventional Surgery as an alternative to transplantation for the failing left ventricle».J. Nikas D. Circulation, Volume 96 number 8, page 1/29.

6.«Mitral Valve Procedures in Advanced Left Vantricular dysfunctions» Nikas D. Circulation, volume 94, Issue 8, Pages 3123-3123, October1996

7.«Does pre-operative aspirin ingestion increase post-operative blood loss and blood product transfusion in coronary artery by pass surgery patients?». Nikas D. JOURNAL OF INVESTIGATIVE MEDICINE, Volume 44, Issue 1, Pages A2-A2, JAN 1996.

8.«Use of National Data Base to access perioperative Risk Morbidity, Mortality and Cost Savings in Coronaty Artery By pass Grafting». Dimitris J. Nikas M.D. Southern medical Journal November 1996, Vol 89, No11, Pages 1074-1077.

9.«Mitral Valve Procedures in Advanced Left Ventricular Dysfunction at the University of South Alabama». D. Nikas M.D. The Cardiology Clinics February 1995, Vol 13:1; P 85.

10.«Valve replacement for regurgitant lesions of the aortic or mitral valve in advanced left ventricular dysfunction». Nikas D. Cardiology Clinics, 13 (1), pp. 73-85 February 1995.

Δείτε στο ίδιο Τμήμα