Χειρουργός
Επιμελητής Β'

Ζ' Κλινική Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων

Όροφος: 7ος

Τηλέφωνο: 210-6979097

Email: endocrinesurgery@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα