Χειρουργός
Εξωτερικός Συνεργάτης

Ζ΄ Κλινική Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων

Όροφος: 7ος

Τηλέφωνο: 210-6979097

Δείτε στο ίδιο Τμήμα