Χειρουργός
Επιμελητής Α'

Ομάδα Ιατρών Χειρουργών - Επικεφαλής Π.Ρουμανάς

Όροφος: 

Τηλέφωνο: 

Email: s.avlonitis@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα