Χειρουργός
Αναπληρωτής Διευθυντής

Ε' Χειρουργική Κλινική/
Ζ' Κλινική Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων

Όροφος: 7ος - Κτήριο Α

Τηλέφωνο: 210-6972895

Email: s.avlonitis@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα