Χειρουργός
Επιμελητής Α'

Ε' Χειρουργικό Τμήμα

Όροφος: 7ος 

Τηλέφωνο: 210-6972895

Email: s.avlonitis@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα