Χειρουργός
Αναπληρωτής Διευθυντής

Ζ' Κλινική Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων

Τηλέφωνο:210-6979097

Email: c.christoforidis@dunant.gr

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Αναπληρωτής Διευθυντής Ζ’ Τμήματος Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center
 • Επιμελητής, Τμήμα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Κεντρική Κλινική Αθηνών (2013-2017)

Εκπαίδευση / Ειδικότητα

 • Πτυχίο Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2005
 • Ειδικευόμενος Γενικής Χειρουργικής, Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας,Κύπρος, (2008 – 2013)

Εξειδίκευση και ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • Χειρουργική Θυρεοειδούς Αδένα (καρκίνος θυρεοειδούς, λεμφαδενικοί καθαρισμοί, επανεπεμβάσεις) 
 • Χειρουργική Παραθυρεοειδών Αδένων

Μετεκπαίδευση

 • Κάτοχος ALS (2010), ATLS (2012), PHTLS (2012)
 • Προσκεκλημένος κριτής (Invited Reviewer) στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά Metabolism - Clinical and Experimental Journal (2016) και Hormones Journal (2017)
 • Μεταπτυχιακός φοιτητής, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Msc In “Medical Research Methodology” (σε εξέλιξη)
 • Fellow of European Board of Surgery (FEBS) – Neck Endocrine (Οξφόρδη 2017)

Διακρίσεις Βραβεία

ΜΕΛΟΣ:

 • Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου - 2005
 • Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών - 2013
 • Κυπριακής Χειρουργικής Εταιρείας - 2015
 • Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας - 2016
 • Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων - 2015
 • European Society of Endocrine Surgeons (ESES) - 2016
 • International Association of Endocrine Surgeons (IAES) - 2016
 • International Society of Surgery (ISS/SIC) - 2016
 • International Association of Bioethics - 2017

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ/ΒΡΑΒΕΙΑ:

 • 1ο Βραβείο Ελεύθερης Ανακοίνωσης - 11ο Παγκύπριo Χειρουργικό Συνέδριο, Λευκωσία, 2008 
 • Βραβείο “ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΟΣ “, 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών, Καβάλα, 2014

Δημοσιεύσεις

 • History of biliary surgery. Spyrou Y., Petrou A., Christoforides C., Felekouras E., World J Surg 2013 May; 37(5): 1006-12. doi: 10.1007/s00268-013-1960-6.
 • Idiopathic Unilateral Adrenal Haemorrhage and Adrenal Mass: A Case Report and Review of the Literature, Christos Christoforides, Athanasios Petrou, and Marios Loizou, Case Reports in Surgery, vol. 2013, Article ID 567186, 4 pages, 2013. doi: 10.1155/2013/567186
 • Warthin – like tumor papillary thyroid carcinoma – Case report and literature review of an uncommon tumor, Ch. Christoforides, Ch. Panaretou, M. Loizou, Z. Christodoulou, A.Chrysochos, C. Andreou, Hellenic Journal of Surgery, May 2013, Vol. 85, Issue 3, pp 197-201, doi: 10.1007/s13126-013-0037-1
 • Surgical treatment of anaplastic thyroid cancer, K. Vamvakidis, C. Christoforides, G.N. Zografos, Hellenic Journal of Surgery, January 2015, Volume 87, Issue 1, pp 63-66, doi: 10.1007/s13126-015-0182-9
 • Revision in thyroid surgery, K. Vamvakidis, C. Christoforides, G.N. Zografos, Hellenic Journal of Surgery, January 2015, Volume 87, Issue 1, pp 71-73, doi: 10.1007/s13126-015-0184-7
 • Management of primary thyroid lymphoma, K. Vamvakidis, C. Christoforides, G.N. Zografos, Hellenic Journal of Surgery, January 2015, Volume 87, Issue 1, pp 67-70, doi: 10.1007/s13126-015-0183-8
 • Antibiotic prophylaxis for clean neck surgery, K. Vamvakidis, K. Rellos, M. Tsourma, C. Christoforides, E. Anastasiou, KA Zorbas, A.Arambatzi, ME Falagas, Ann R Coll Surg Engl 2017; 99: 410 – 412, doi: 10.1308/rcsann.2017.0041 
 • Two-stage thyroidectomy in the era of intraoperative neuromonitoring, Christoforides C., Papandrikos I., Polyzois G., Roukounakis N., Dionigi G., Vamvakidis K., Gland Surg 2017. doi: 10.21037/gs.2017.07.15

Δείτε στο ίδιο Τμήμα