Χειρουργός

Ζ' Κλινική Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων

Α΄ Χειρουργική Κλινική 

Τηλέφωνο: 210-6979097 210-6972895

Email: i.papandrikos@dunant.gr

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

  • Επιμελητής Α', στη Ζ' Κλινική Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, 10/2017-Σήμερα
  • Χειρουργός, Επιμελητής Τμήματος Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Κεντρική Κλινική Αθηνών, 04/2016 – 09/2017
  • Χειρουργός, Εξωτερικός Συνεργάτης με τη Βιοκλινική Πειραιά, 02/2014 – 04/2016

Εκπαίδευση / Ειδικότητα

  • Λήψη Τίτλου Ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής, Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟΥ, 04/2016 – 12/2013
  • Ιατρική Σχολή, Πρώτη Ιατρική Σχολή του Καρόλου, Πράγα, Τσεχία (First Faculty Of Medicine, Charles University Of Prague), 2004

 

Εξειδίκευση και ενδιαφέρον στη Χειρουργική Θυρεοειδούς Αδένα (καρκίνος θυρεοειδούς, λεμφαδενικοί καθαρισμοί, επανεπεμβάσεις) και στη Χειρουργική Παραθυρεοειδών Αδένων.

Μετεκπαίδευση

  • Hospital Del Mar, Barcelona, Spain.Department Of Endocrine Surgery, 2017 (Prof. Antonio Sitges-Serra)

Διακρίσεις Βραβεία

Μέλος:

Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων (2016).

Δημοσιεύσεις

  • Two-stage thyroidectomy in the era of intraoperative neuromonitoring, Christoforides C., Papandrikos I., Polyzois G., Roukounakis N., Dionigi G., Vamvakidis K., Gland Surg 2017. doi: 10.21037/gs.2017.07.15

Δείτε στο ίδιο Τμήμα