Χειρουργός
Εξωτερικός Συνεργάτης

Α' Χειρουργικό Τμήμα

Όροφος: 6ος

Τηλέφωνο: 210-6972895

Δείτε στο ίδιο Τμήμα