Χειρουργός

Α' Χειρουργική Κλινική

Όροφος: 6ος 

Τηλέφωνο: 210-6972895

Email: Sura@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα