Χειρουργός

Α' Χειρουργική Κλινική

Τηλέφωνο:210-6972895

Email: Sura@dunant.gr

Δείτε στο ίδιο Τμήμα