Β' Παθολογική Κλινική

Η Β΄Παθολογική Κλινική του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center καλύπτει με τη λειτουργία του το σύνολο των παθήσεων που αφορούν την εσωτερική παθολογία, σε επίπεδο διαγνωστικό αλλά και συμβουλευτικό. Παράλληλα, με την εκπαιδευτική του δραστηριότητα, ενημερώνει και επιμορφώνει το ιατρικό προσωπικό του Κέντρου για τις αρχές, τα περιστατικά και τον τρόπο αντιμετώπισης των παθολογικών ασθενειών, ενώ με τη δημιουργία Ιατρείου Γεωγραφικής Ιατρικής και Τροπικών Νήσων, αντιμετωπίζει τα νοσήματα των ανθρώπων που ταξιδεύουν καθώς και με μια σειρά τροπικών ασθενειών.

Τηλ. Γραμματείας: 210-6972965-6

Τηλ. Κέντρο: 210-6972000

Email: bpathology@dunant.gr

Διευθυντής: Βασιλογιαννακόπουλος Αντώνιος 

Δραστηριότητες

Εσωτερική Παθολογία

Καλύπτει τους τομείς της με έμφαση: 

 • στις λοιμώξεις (κοινότητας, ενδονοσοκομειακές, χειρουργικές, διαβητικό πόδι)
 • στο σακχαρώδη διαβήτη 
 • στην υπέρταση 
 • στις νόσους γαστρεντερικού 
 • στα αιματολογικά νοσήματα 
 • στην καρδιακή ανεπάρκεια 
 • στα αυτοάνοσα (αγγειίτιδα, ρευματισμούς κ.ά.). 

Λειτουργία Ιατρείου Γεωγραφικής Ιατρικής και Τροπικών Νήσων

Που ασχολείται με: 

 • τα νοσήματα των ταξιδιωτών 
 • την εκτίμηση πριν και μετά το ταξίδι 
 • την αντιμετώπιση νόσων όπως ελονοσία, πυρετός μετά το ταξίδι, ρικετσιώσεις, χρόνια διάρροια, φυματίωση 

Διαγνωστικές και παρεμβατικές εξετάσεις

 • Παρεκεντήσεις 
 • Καλλιέργειες βιολογικών υγρών 
 • Οστεομυελική βιοψία 

Συμβουλευτική και Πρόληψη

 • Για διαβητικούς-υπερτασικούς 
 • Για λοιμώδη περιστατικά του Κέντρου υπό άλλες ειδικότητες -για ταξιδιώτες 

Εκπαίδευση Ενδοκλινικά

Οι ιατροί του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center εκπαιδεύονται σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση, παρακολουθούν και ενημερώνονται για την πρόοδο και τις εξελίξεις της επιστήμης τους σε ερευνητικό και  ακαδημαϊκό επίπεδο. Το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης διασφαλίζει τη διαρκή και εις βάθος γνώση της Παθολογίας, με  αποτέλεσμα την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των περιστατικών της κλινικής και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς.

Ιατρικό Προσωπικό