Παθολόγος
Επιμελήτρια Β'

Β' Παθολογικό Τμήμα

Όροφος: 6ος - Κτήριο Α 

Τηλέφωνο: 210-6972965 210-6972966

Δείτε στο ίδιο Τμήμα