Παθολόγος
Εξωτερικός Συνεργάτης

Δ' Παθολογικό Τμήμα

Όροφος: 2ος -  Κτήριο Α’

Τηλέφωνο: 210-6979094

Δείτε στο ίδιο Τμήμα